Volby do školské rady ZŠ Lupáčova na funkční období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Volební orgán pro volby do Školské rady svolává shromáždění oprávněných osob a shromáždění pedagogů na 15. 9. 2020 (v době konání třídních schůzek), na kterém:

–  oznámí konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času a zveřejnění volebního řádu

– vyzve účastníky shromáždění k podání návrhů kandidátů na člena školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů

– oznámí datum a místo zveřejnění listiny kandidátů navržených oprávněnými osobami a kandidátů navržených pedagogy.

 

Za volební orgán

Mgr. Martin Řeháček

předseda