Dne 8. 9. 2020 se konalo jednání Hlavního výboru Rodičovské unie:

1. v úvodu byl jednohlasně schválen návrh na vedení jednání bez roušek

2. schválena výše příspěvku zákonných zástupců Rodičovské unii 250 Kč

3. Příspěvek Rodičovské unii je možno uhradit:

– v hotovosti zástupci rodičovské unie ve třídě

– zasláním na účet RU  290394369/0800

 Zpráva pro příjemce:  třída + jméno dítěte

 

– předáním třídní učitelce/třídnímu učiteli

4. Termín Valné hromady Rodičovské unie je 15. 9. 2020 v 17:00 hodin v jídelně školy

Informace školy uvádíme ZDE