děti

Žáci druhého stupně se v průběhu září v hodinách informaticky zaměřených předmětů seznamovali s prostředím Office 365 (každá třída dle tematického plánu a ŠVP prostřednictvím jiných aktivit). Žáci mají tedy přístup k Office 365 většinou ve tvaru:

[první písmeno z křestního jména/křestních jmen][prijmeni]@lupacovka.cz (tedy např. Petra Vaňková: pvankova@lupacovka.cz)

Žáci se po přihlášení např. prostřednictvím webové stránky: office.com nebo 365.lupacovka.cz, kde v emailu budou mít k dispozici pozvání na online hodinu od konkrétního učitele. Zde pak mohou nastat komplikace s množstvím emailů, které žáci mohou mít a nebude to pro ně tedy přehledné. Z tohoto důvodu je možné použít kalendář. Žáci půjdou do levého horního rohu, kde si pod „značkou“ devíti čtvrerečků zobrazí aplikace, mezi kterými bude i aplikace kalendář.

V kalendáři pak budou mít žáci k dispozici online hodiny, které přísluší jejich hodinám. V případě, že v kalendáři žáci nevidí jednotlivé hodiny, prosím, kontaktujte vyučujícího, který online hodinu zakládal. V případě, že se žáci nemohou do svých účtů 365 dostat a zapomněli heslo, které si v průběhu prvních hodin v informaticky zaměřených předmětech vytvořili, kontaktujte mne na vankova@lupacovka.cz.

Žáci pak kliknou na konkrétní hodinu a následně na „připojit se“.