Vážení rodiče, milé děti,

moc nás mrzí, že nám  letos nebylo umožněno pořádat tradiční vánoční jarmark. I přes toto omezení Vám děti z deseti oddělení ŠD vyrobily a předaly krásné vánoční ozdoby, dekorace a dárky, za které jsme od Vás obdrželi finanční dar v celkové hodnotě 11.081,-Kč. Tuto částku jsme předali na dobročinné účely Nadaci Dobrý anděl. Moc si vážíme Vaší podpory a štědrosti. Je úžasné, že v této nelehké době myslíte na nejpotřebnější.

Děkujeme !