17. 2. 2022

Během tohoto týdne byli při testování mimo školu PCR pozitivně testováni další žáci naší školy.  Některým žákům tříd V. A a VII. C byla nařízena karanténa: V. A do neděle 20. 2. 2022, VII. C do úterý 22. 2. 2022.

16. 2. 2022

Během tohoto týdne byli při testování mimo školu PCR pozitivně testováni další žáci naší školy.  Některým žákům tříd VI. A a IX. C byla nařízena karanténa do soboty 19. 2. 2022.

14. 2. 2022

Při testování ve škole dne 14. 2. 2022 vyšel pozitivní výsledek antigenního testu celkem 4 žákům, po jednom ze tříd III. B, VII. A, IX. A a IX. C.

Žáci/žákyně ihned po testu opustili/y školu a podstoupí PCR test. Pokud bude výsledek PCR testu pozitivní, žák zůstává v izolaci, pokud  negativní, žák se vrací zpět do výuky.

13. 2. 2022

Během uplynulého týdne byli při testování mimo školu PCR pozitivně testováni další žáci naší školy.  Některým žákům tříd VI. C a VII. B byla nařízena karanténa:

VI. C zůstává v  karanténě do středy 16. 2. 2022, VII. B nejpozději do úterý 15. 2. 2022.

7. 2. 2022

Při testování ve škole dne 7. 2. 2022 vyšel pozitivní výsledek antigenního testu celkem 2 žákům:

V. A – 1 žák/žákyně, V. B – 1 žák/žákyně.

Žáci/žákyně ihned po testu opustili/y školu a podstoupí PCR test. Pokud bude výsledek PCR testu pozitivní, žák zůstává v izolaci, pokud  negativní, žák se vrací zpět do výuky.

2. 2. 2022

Během tohoto týdne byli při testování mimo školu PCR pozitivně testováni další žáci naší školy.  Některým žákům tříd I. C, V. C, VI. B a VII. B byla nařízena karanténa:

I. C do soboty 5. 2. 2022 (týká se 6 žáků třídy), V. C do středy 2. 2. 2022, VI. B měla karanténu do úterý 1. 2. 2022, VII. B do středy 2. 2. 2022.

31. 1. 2022

Při testování ve škole dne 31. 1. 2022 vyšel pozitivní výsledek antigenního testu celkem 6 žákům:

V. B – 2 žáci; V. C – 2 žáci; VII. C – 1 žák; VIII. C – 1 žák.

Žáci/žákyně ihned po testu opustili/y školu a podstoupí PCR test. Pokud bude výsledek PCR testu pozitivní, žák zůstává v izolaci, pokud  negativní, žák se vrací zpět do výuky.

31. 1. 2022

Během uplynulého víkendu byly řešeny PCR pozitivně testovaní žáci naší školy. Některým žákům tříd III. A a II. C byla nařízena karanténa, a to třídě III. A do 2. 2. 2022 a třídě II. C do 1. 2. 2022.

28 1. 2022

Během tohoto týdne byli při testování mimo školu PCR pozitivně testováni další žáci naší školy.  Některým žákům tříd VI. C a IX. A  byla nařízena karanténa do pondělí 31. 1. 2022.

27. 1. 2022

Během tohoto týdne byli při testování mimo školu PCR pozitivně testováni další žáci naší školy.  Některým žákům tříd VIII. B a IX. C byla nařízena karanténa do neděle 30. 1. 2022.

24. 1. 2022

Během uplynulého víkendu byli při testování mimo školu PCR pozitivně testováni někteří žáci naší školy.  Žáci tříd IV. A, VI. B a IX. B, které hygienická stanice hl. m. Prahy vytipovala jako rizikové kontakty, zůstávají v karanténě do středy 26. 1. 2022.

24. 1. 2022

Při testování ve škole dne 24. 1. 2022 vyšel pozitivní výsledek antigenního testu celkem 21 žákům:

I. C – 3 žáci; III. B – 1 žák; III. C – 1 žák; IV. A – 2 žáci; IV. B – 3 žáci; VI. C – 1 žák; VII. A – 1 žák; VII. B – 3 žáci; VIII. C – 3 žáci; IX. B – 3 žáci.

Žáci/žákyně ihned po testu opustili/y školu a podstoupí PCR test. Pokud bude výsledek PCR testu pozitivní, žák zůstává v izolaci, pokud  negativní, žák se vrací zpět do výuky.

23. 1. 2022

Během tohoto týdne byli při testování mimo školu PCR pozitivně testováni další žáci naší školy.  Některým žákům tříd II. B, III. A, VIII. A byla karanténa prodloužena do úterý 25. 1. 2022, někteří žáci VI. B zůstávají v karanténě do pondělí 24. 1. 2022, někteří žáci VII. A a VII. C mají karanténu do úterý 25. 1. 2022.

Pokud žáci v karanténě mají zájem o oběd, je potřeba do 8 h  ráno kontaktovat paní vedoucí školní jídelny (hola@lupacovka.cz nebo tel.: 777 477 984). Oběd pak bude mezi 12 – 12.30 h připraven do školního menuboxu k odebrání.

21. 1. 2022

Během tohoto týdne byli při testování mimo školu PCR pozitivně testováni někteří žáci naší školy.  Žáci tříd II. B, III. A, VI. A, VIII. A, IX. C, které hygienická stanice hl. m. Prahy vytipovala jako rizikové kontakty, zůstávají v karanténě do soboty 22. 1. 2022 (třída III. A do pondělí 24. 1. 2022).

17. 1. 2022

Při testování ve škole dne 17. 1. 2022 vyšel pozitivní výsledek antigenního testu celkem 17 žákům:

I. A – 3 žáci; II. A – 1 žák; II. C – 2 žáci; III. A – 1 žák; III. B – 1 žák; V. C – 1 žák; VII. B – 1 žák; VII. C – 2 žáci; VIII. A – 1 žák; VIII. C – 2 žáci; IX. B – 2 žáci.

Žáci/žákyně ihned po testu opustili/y školu a podstoupí PCR test. Pokud bude výsledek PCR testu pozitivní, žák zůstává v izolaci, pokud  negativní, žák se vrací zpět do výuky.

16. 1. 2022

Během víkendu bylo potvrzeno PCR testem onemocnění u jednoho žáka třídy I. B a u jednoho žáka třídy I. C. Třída I. B zůstává v karanténě do pondělí 17. 1. 2022, třída I. C do středy 19. 1. 2022. Výjimku z karantény mají zatím žáci po prodělaném onemocnění.

14. 1. 2022

Ke dni 14. 1. 2022 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně ve třídě IX. B. Škola kontaktovala hyg. stanici hl. m. Prahy, byli/y vytipováni/y  žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa do 17. 1. 2022 včetně. Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

13. 1. 2022

Ve třídách II. A, V. C a VII. C byl PCR pozitivně testován vždy jeden žák. Žák/žákyně byl/a ve škole naposledy v pondělí (VII. C, V. C), resp. v úterý 11. 1. 2022 (II. A). Škola kontaktovala Hygienickou stanici hl. m. Prahy a byly vytipovány rizikové kontakty, kterým bude nařízena karanténa (rodiče těchto žáků jsme kontaktovali), karanténu hygiena nařídila do soboty 15. 1. 2022 včetně (V. C, VII. C) a neděle 16. 1. 2022 včetně (II. A).  Podle aktuálních pravidel není nutné v karanténě podstoupit PCR test (pokud je osoba bez příznaků). Pokud rodiče budou chtít vzít své děti na preventivní PCR test, samozřejmě mohou, děti do 18 let mají k dispozici 5 PCR testů hrazených pojišťovnou <- vyjádření hygieny. Výjimku z karantény mají očkovaní (14 dní od poslední dávky) a max. 180 dnů od prodělání nemoci. Ostatní žáci třídy zatím pokračují v prezenční výuce. Rodičům ostatních žáků doporučujeme u svých dětí sledovat příznaky onemocnění a po domluvě s pediatrem případně podstoupit PCR test dětí. Žáci v karanténě mají obědy dne 13. 1. a 14. 1. 2022 odhlášené, v případě zájmu o oběd kontaktují zákonní zástupci paní vedoucí školní jídelny M. Holou (hola@lupacovka.cz) – obědy pak bude možné vyzvednout v čase 12:00 – 12:30 v nádobách poskytnutých školou.

13. 1. 2022

Při antigenním testování ve škole nevyšel žádnému žákovi pozitivní výsledek.

11. 1. 2022

Pozitivní výsledek anitgenního testu žáka třídy I. A byl potvrzen PCR testem. Žáci měli během procesu testování roušky (kromě odběru) a pozitivní žák byla následně ihned izolována od ostatních, třída zůstává bez karanténních opatření. Rodičům ostatních žáků doporučujeme u svých dětí sledovat příznaky onemocnění a po domluvě s pediatrem případně také podstoupit PCR test dětí.

10. 1. 2022

Při testování ve škole dne 10. 1. 2022 vyšel jednomu žákovi školy pozitivní výsledek antigenního testu – ve třídě I. A. Žák/žákyně ihned po testu opustila školu a podstoupí PCR test, jehož výsledku budeme opět informovat.

10. 1. 2022 

Ve třídě V. B, která je již v karanténě, byly PCR testem potvrzeny pozitivní výsledky, na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy se karanténa prodlužuje do čtvrtka 13. 1. 2022. Žáci se vrací do školy v pátek 14. 1. 2022, kdy podstoupí antigenní testy ve škole.

7. 1. 2022

Ke dni 7. 1. 2022 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně ve třídě III. C a V. B – potvrzení pozitivního výsledku antigenního testování ze dne 6. 1. 2022 . Škola kontaktovala hyg. stanici hl. m. Prahy, byli/y vytipováni/y  žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa do 12. 1. 2022 včetně. Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

7. 1. 2022

Výsledek atnigenního testování tříd III. C a V. B (třídy jsou v režimu test-to-stay):

III. C – všichni žáci výsledek testu negativní

V. B – 1 žák/žákyně výsledek antigenního testu pozitivní, žák/žákyně ihned opustil/a školu, ostatní žáci zatím pokračují ve výuce ve škole v režimu test-to-stay.

6. 1. 2022

Ke dni 6. 1. 2022 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně VII. A (byl/a naposledy ve škole 3. 1. 2022). Škola kontaktovala hyg. stanici hl. m. Prahy, byli/y vytipováni/y  žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa do 10. 1. 2022 včetně. Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

6. 1. 2022

Při testování ve škole dne 6. 1. 2022 vyšel dvěma žákům pozitivní výsledek antigenního testu – jeden žák/žákyně ve třídě III. C, jeden žák/žákyně ve třídě V. B. Žáci ihned po testu opustili školu a podstoupí PCR testy. Třídy III. C a V. B nastupují do tzv. režimu test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.

3. 1. 2022

Při testování ve škole dne 3. 1. 2022 vyšel dvěma žákům pozitivní výsledek antigenního testu – jeden žák/žákyně ve třídě IX. A, jeden žák/žákyně ve třídě IX. C. Žáci ihned po testu opustili školu a podstoupí PCR testy. PCR testy nákazu nepotvrdily ani u jednoho žáka.

13. 12. 2021

Ke dni 13. 12. 2021 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně IX. B. Škola kontaktovala hyg. stanici hl. m. Prahy, byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (předpokládáme do 17. 12. 2021). Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce. Výjimku z karantény mají žáci očkovaní a 180 dnů po prodělání nemoci.

12. 12. 2021

Ke dni 12. 12. 2021 byl PCR testem potvrzen další pozitivní výsledek žáka/žákyně  v VI. B. Škola kontaktovala hyg. stanici hl. m. Prahy, karanténa byla nařízena celé třídě (předpokládáme VI. B do  16. 12. 2021), přecházíme na distanční výuku, jejíž součástí bude i online distanční výuka. Výjimku z karantény mají žáci očkovaní a 180 dnů po prodělání nemoci.

11. 12. 2021

Ke dni 11. 12. 2021 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně V. A, VI. B a u vychovatelky školní družiny II. A. Škola kontaktovala hyg. stanici hl. m. Prahy, byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (předpokládáme v V. A do 17. 12, v VI. B do  15. 12. 2021). Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

8. 12. 2021

Ke dni 8. 12. 2021 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně II. B. Škola kontaktovala hyg. stanici hl. m. Prahy, byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (předpokládáme do 13. 12. 2021). Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

1. 12. 2021

Ke dni 1. 12. 2021 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně II. B. Škola kontaktovala hyg. stanici hl. m. Prahy, byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (předpokládáme do 7. 12. 2021). Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

30. 11. 2021, 2. 12. 2021

Dne 30. 11. 2021: na základě sdělení hygienické stanice existuje podezření na výskyt varianty omikron u PCR pozitivně testované/ho žáka/žákyně třídy V. A. Z tohoto důvodu byla nařízena karanténa všem žákům třídy, kteří byli ve škole v rozmezí 23. 11. 2021 – 25. 11. 2021, včetně žáků, kteří nemoc covid prodělali nebo jsou očkovaní. Tyto žáky jsme hlásili hygienické stanici. Pokud by se varianta omikron nepotvrdila, je možný návrat do školy všech žáků po negativním výsledku PCR testu. Doplnění ze dne 2. 12. 2021: varianta omikron se nepotvrdila, žáci se vrací do školy (nejdříve v pátek 3. 12. 2021) po PCR negativním testu.

Ke dni 29. 11. 2021 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně I. B. Škola kontaktovala KHS, byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (předpokládáme do 3. 12. 2021). Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

30. 11. 2021

Ke dni 30. 11. 2021 byl potvrzen druhý pozitivní PCR test ve třídě III. A, celá třída přechází do karantény a zahajuje distanční výuku, včetně synchronní online výuky. Návrat žáků do školy předpokládáme v pondělí 6. 12. 2021.

27. 11. 2021

Ke dni 27. 11. 2021 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně ve třídě III. A a ve třídě V. A – naposledy ve škole dne 25. 11. 2021. Škola kontaktovala KHS, byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa(předpokládáme do 2. 12. 2021). Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

25. 11. 2021

Ke dni 25. 11. 2021 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně III. B. Škola kontaktovala KHS, byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa(předpokládáme do 2. 12. 2021). Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

24. 11. 2021

Ke dni 24. 11. 2021 byly PCR testem potvrzeny dva případy ve třídě III. C a jeden případ ve IV. C. Vzhledem k tomu, že se jedná o žáky/žákyně, kteří/ré byli/y testováni/y ve škole v pondělí 22. 11. 2021 antigenním testem a ihned opustili/y školu, v tomto případě se karanténa nenařizuje. Rodičům ostatních žáků doporučujeme u svých dětí sledovat příznaky onemocnění a po domluvě s pediatrem případně podstoupit PCR test dětí.

20. 11. 2021

Ve třídě V. B byl ke dni 20. 11. 2021 PCR testem potvrzen druhý pozitivní výsledek žáka/žákyně, na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy bude celé třídě nařízena karanténa do 26. 11. 2021 (výjimku mají očkovaní žáci a žáci s prodělaným onemocněním covid do 180 dnů). Další informace obdrželi zákonní zástupci školu online a příp. emailem.

19. 11. 2021

Ve třídě VI. A byl ke dni 19. 11. 2021 PCR testem potvrzen druhý pozitivní výsledek žáka/žákyně, na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy bude celé třídě nařízena karanténa do 22. 11. 2021 (výjimku mají očkovaní žáci a žáci s prodělaným onemocněním covid do 180 dnů). Další informace obdrželi zákonní zástupci školu online a příp. emailem.

PCR test ve třídách II. B, III. A, V. A, V. B, VIII. B ke dni 19. 11. 2021 potvrdil pozitivní výsledek žáka/žákyně. Škola kontaktovala KHS, základě něhož byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa. Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

17. 11. 2021

PCR test ve třídě I. B ke dni 17. 11. 2021 potvrdil pozitivní výsledek žáka/žákyně. Škola kontaktovala KHS, na základě něhož byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa, předpokládáme do úterý 23. 11. 2021. Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce.

PCR test ve třídách VI. A, VI. B, IX. A ke dni 17. 11. 2021 potvrdil pozitivní výsledek vždy u jednoho žáka/žákyně. Škola kontaktovala KHS, na základě něhož byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (škola zákonné zástupce kontaktovala telefonicky). Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce. V IX. A byli všichni vytipovaní žáci očkovaní, karanténa se nenařizuje, pokračují v prezenční výuce.

Ve třídě IV. B byl ke dni 17. 11. 2021 PCR testem potvrzen druhý pozitivní výsledek žáka/žákyně, na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy byla celé třídě nařízena karanténa do 19. 11. 2021 (výjimku mají očkovaní žáci a žáci s prodělaným onemocněním covid do 180 dnů). Další informace obdrží zákonní zástupci a žáci třídy IV. B přes školu online a příp. emailem.

PCR test ve třídě IX. C ke dni 17. 11. 2021 potvrdil pozitivní výsledek žáka/žákyně. Škola kontaktovala KHS, na základě níž byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (2 žáci/žákyně, ostatní naočkovaní – nemusí do karantény) – do pondělí 22. 11. 2021. Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce.

15. 11. 2021

Dne 15. 11. 2021 při antigenním testování ve škole vyšel celkem 3 žákům/žákyním (III. A, IV. B, VI. A) pozitivní výsledek testu, žák/žákyně opustil/a školu a podstoupil/a PCR test, podle výsledku testu bude škola postupovat podle nařízení hygienické stanice hl. m. Praha. Pozitivní výsledek žáka/žákyně III. A byl potvrzen PCR testem, škola kontaktovala hygienickou stanici a bude postupovat podle jejich nařízení.

15. 11. 2021

Ve třídě VI. C byl PCR testem potvrzen druhý pozitivní výsledek žáka/žákyně, na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy byla celé třídě nařízena karanténa do 19. 11. 2021 (výjimku mají očkovaní žáci a žáci s prodělaným onemocněním covid do 180 dnů). Další informace obdrží zákonní zástupci a žáci třídy VI. C přes školu online a příp. emailem.

11. 11. 2021

PCR test ze dne 10. 11. 2021 prokázal pozitivní výsledek žáka/žákyně třídy V. B, žák/žákyně byla naposledy ve škole 8. 11. 2021. Škola kontaktovala KHS, na základě níž byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (5 žáků/žákyň) – do pondělí 15. 11. 2021. Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce.

11. 11. 2021

PCR test ze dne 11. 11. 2021 prokázal pozitivní výsledek žáka/žákyně třídy VII. B, žák/žákyně byla naposledy ve škole 11. 11. 2021. Škola kontaktovala KHS, na základě níž byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (5 žáků/žákyň). Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce.

8. 11. 2021

Dne 8. 11. 2021 při testování ve škole vyšel žáku/žákyni I. A a VIII. C pozitivní výsledek testu, žák/žákyně opustil/a školu a podstoupil/a PCR test, který byl také pozitivní. Vzhledem k přijatým opatřením a termínu testování ve škole v pondělí před vyučováním, resp. na začátku 1. vyučovací hodiny, dle vyjádření KHS nebudou ostatní žáci v karanténě a pokračují v prezenční výuce ve škole.

4. 11. 2021

Také ve třídě IV. B byl/a dne 4. 11. 2021 mimo školu pozitivně testován/testována žák/yně. 4 žáci třídy IV. B zůstávají v tomto týdnu v karanténě.

3. 11. 2021

PCR test ze dne 3. 11. 2021 prokázal pozitivní výsledek u žáka/žákyně ve třídě VI. B.  Škola kontaktovala KHS, na základě níž byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (5 žáků/žákyň). Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce. Všichni pedagogové budou komunikovat se všemi žáky/žákyněmi VI. B v karanténě v souvislosti v výukou. Prioritním komunikačním kanálem je škole online, případně další domluvený způsob (např. školní email apod.).