vykřičník

–>DOPIS MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2<–

–> VZDĚLÁVÁNÍ UKRAJINSKÝCH DĚTÍ – INFORMAČNÍ MATERIÁL<–

–> PŘÍRUČKA PRO ŠKOLY <–

–> DOPIS MINISTRA ŠKOLSTVÍ 1 <–

–> PŘÍLOHA DOPISU <–

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Milé děti,

žijeme ve složité době. Po období coronavirovém nastupuje období, které s sebou přináší válečný problém. Nechci nyní soudit, nebo popisovat, proč tato situace vzniká a kdo ji ovlivňuje. Kdo za ni opravdu nemůže, jsou děti. Moc bych si přál, aby se v naší škole všechny děti cítily dobře. Aby my v roli pedagogů, zaměstnanců školy nebo rodičů jsme uměli dětem v této nelehké době pomoci. Byl bych moc rád, aby každé dítě na naší škole si umělo najít své bezpečné místo, toho, na koho se může obrátit, u koho se dobře cítí. Byl bych moc rád, aby ve všech třídách třídní učitelé o těchto věcech promluvili. Děti, věřte, že kdykoliv budete cítit potřebu si pohovořit, máte v naší škole dveře otevřené ke všem dospělým … vyberte si toho svého. Je jedno, kdo se v jaké zemi narodil, je jedno, v jaké zemi vyrůstáme. Jsme lidé a musíme umět si vzájemně pomáhat. O pomoc jsem požádal všechny třídní učitele. Na společném postupu a pomoci se budeme domlouvat ve vedení školy, s našimi odborníky Školního poradenského pracoviště, se všemi pedagogy a dalšími kolegy ve škole. Počítám s pomocí a spoluprací i žáků naší školy. V naší škole se učí i žáci a žákyně, jejichž mateřským jazykem není čeština. Snažíme se těmto dětem pomáhat, aby byly ve škole úspěšné, aby poznaly kulturu ČR a zejména aby si osvojily jazyk, který budou potřebovat. Škola je především místo, kam děti chodí, aby se zde učily. A aby se dobře učily, musí se cítit dobře. Buďme tomu nápomocni.

Děkuji všem za pomoc, za pochopení.