vykřičník

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

chtěli bychom Vás tímto informovat, že během letošního léta proběhne v celé budově školy tolik potřebná rekonstrukce sociálních zařízení pro žáky. Přesný plánovaný termín realizace je 13. 6. 2022 – 20. 9. 2022. Rekonstrukční práce  tedy budou probíhat i v době výuky, a proto může dojít k omezení části výuky či omezení provozu školní družiny. Aktuální informace uvádíme níže v tomto článku. Zaváděná opatření budou upravována podle aktuálních provozních podmínek. Děkujeme za pochopení a součinnost při této náročné investiční akci. Odměnou za toto částečně nepohodlí nám bude nové moderní zázemí pro naše žáky, kteří si to plně zaslouží!

13. 6. 2022 – pondělí 

Od tohoto dne nebudeme používat vedlejší (pravý) vchod do budovy školy, všichni žáci vstupují do školy hlavním (levým) vchodem

24. 6. 2022 – pátek

zkrácená výuka: 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35

školní družina: pouze ranní provoz; odpolední družina  – omezení provozu – chtěli bychom tímto požádat rodiče/zákonné zástupce, pokud mají možnost, aby dítě vyzvedli (mohlo jít samo domů) již po skončení vyučování; pro žáky bude připraveno oddělení školní družiny, pokud tuto možnost nemají. Prosíme zákonné zástupce o vyplnění informace o přítomnosti/nepřítomnosti žáka/žákyně písemně formou dotazníku, který Vám předají paní vychovatelky.

27. 6. 2022 – pondělí

zkrácená výuka: 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35

28. 6. 2022 – úterý

zkrácená výuka: 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35

středa 29. 6. 2022 – středa

zkrácená výuka: 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35

školní družina: pouze ranní provoz; odpolední družina  – omezení provozu – chtěli bychom tímto požádat rodiče/zákonné zástupce, pokud mají možnost, aby dítě vyzvedli (mohlo jít samo domů) již po skončení vyučování; pro žáky bude připraveno oddělení školní družiny, pokud tuto možnost nemají. Prosíme zákonné zástupce o vyplnění informace o přítomnosti/nepřítomnosti žáka/žákyně písemně formou dotazníku, který Vám předají paní vychovatelky.

čtvrtek 30. 6. 2022 – čtvrtek

zkrácená výuka: 1. a 2. stupeň – rozdávání vysvědčení – pouze 1. vyučovací hodina

výdej obědů: 9:00 – 11:00

školní družina: pouze ranní provoz; odpolední družina  – omezení provozu – chtěli bychom tímto požádat rodiče/zákonné zástupce, pokud mají možnost, aby dítě vyzvedli (mohlo jít samo domů) již po skončení vyučování; pro žáky bude připraveno oddělení školní družiny, pokud tuto možnost nemají. Prosíme zákonné zástupce o vyplnění informace o přítomnosti/nepřítomnosti žáka/žákyně písemně formou dotazníku, který Vám předají paní vychovatelky.