Evropský den jazyků 

Jako každý rok jsme si i letos připomněli 26. září Evropský den jazyků.  

Tentokrát jsme ho pojali tak, že žáci používali především technologie, aby se mohli věnovat úkolům které se týkaly jazyků, které se u nás ve škole vyučují. Tedy španělštině, němčině, francouzštině a samozřejmě i angličtině. 

Díky QR kódu umístěnému na různých místech ve škole se přihlásili ke stránce Kahoot!, kde na ně čekaly kvízové otázky. 

Zase jiné pojetí připomenutí tohoto dne žáky velmi bavilo.

K. Žežulková