děti

Vážení pedagogové, provozní zaměstnanci školy, milé žákyně, milí žáci, Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zdá se, že čas o prázdninách plyne rychleji než o všedních dnech, jak jinak by bylo možné, že už skončily…Jsem potěšen, že Vás odpočinuté a bohatší o nové zážitky mohu přivítat zpět v naší škole. Věřím, že jste pro následujících deset měsíců soustředěné práce načerpali novou sílu, odhodlání a inspiraci. Každý z nás vstupuje do nového školního roku se svými jedinečnými plány a představami a jen na nás záleží, jak je naplníme. Příležitost se každému naskytne nejen při získávání nových vědomostí ve vyučování, ale také díky různým projektům a akcím, do nichž se zapojíme.

Nadále zůstáváme zapojeni do projektu Šablony pro školy, již několikátým rokem jsme členem sítě škol UNESCO, pokračovat bude projekt pro integraci našich spolužáků ze zahraničí i dlouhodobý projekt Poznáváme Česko. Prostřednictvím vrstevnického programu se budeme vzdělávat v otázkách bezpečného chování na internetu a sociálních sítích. Uskutečníme i sportovní výcvikové kurzy a výjezdy do zahraničí, adaptační kurz pro nově vytvořené šesté třídy a další dílčí akce, jako je například vánoční jarmark. Žáci si opět mohou vybrat z nabídky sportovních, jazykových, uměleckých či informatických kroužků a přípravných kurzů k jazykovým i přijímacím zkouškám.  Druhým rokem bude pokračovat práce školních žákovských parlamentů. Novinkou je zahájení bilingvní výuky ve třídě 1. ročníku.

Do školního roku vstupujeme současně s vrcholící rozsáhlou rekonstrukcí sociálních zařízení pro žáky, která vyžaduje ode všech zvýšenou míru trpělivosti a tolerance. Věřím, že za několik týdnů bude naše školní prostředí zase o něco modernější a bezpečnější. K příjemné atmosféře a utváření estetického prostředí může každý významně přispět nejen vlastní aktivitou, ale především ohleduplným chováním k dospělým, ke spolužákům i ke školnímu majetku.

Pedagogickým pracovníkům a provozním zaměstnancům přeji uspokojení z jejich náročné práce, všem žákyním a žákům radost z objevování neznámého, prvňáčkům především, aby se jim ve škole líbilo, našli zde nové kamarády a společně s nimi brzy přečetli a napsali první písmenka, nejstarším žákům devátých tříd přeji pevnou vůli a vytrvalost v přípravě na středoškolské studium.

Přeji nám všem, aby chvíle strávené ve škole plynuly ve školním roce 2022/2023 stejně hladce a úspěšně jako dny o prázdninách a dovolených.