Naše škola je členem Sítě přidružených škol UNESCO, která spojuje 53 základních škol a 36 středních škol a gymnázií. Jednou z povinností je pak účast na Valném shromáždění, které se v letošním roce konalo v Liberci ve dnech 19. a 20. září. Tento rok jsme měli možnost představit naše aktivity formou ústní prezentace. Na každém zasedání jsou pak představena témata na další školní rok. Napříč předměty se tak budeme věnovat poezii (Světový den poezie), lidským právům a kulturním a přírodním památkám ČR na Seznamu světového dědictví UNESCO.