Dne 19. 4. 2023 od 17 do 19 hodin proběhne v rámci třídních schůzek osvětové setkání k projektu OPEN 58, do kterého je Základní škola Lupáčova ve školním roce 2022/23 zapojena.

Jedná se o komunitní aktivity školy, v nichž se uplatňují principy demokratického vzdělávání dle modelu kompetencí pro demokratickou kulturu.

Program setkání:

1. Seznámení s tématem odborného setkání – žáci představí svůj video-medailonek a všem přítomným přiblíží zkoumané a zpracovávané téma. Dále popíší metody a pomůcky, které při tvorbě použili.

2. Diskuse s aktéry – žáci sdílejí své poznatky a postoje k tématu, dále odpovídají na možné vzniklé otázky.

3. Diskuse s vedením školy – jak vnímá škola vybraná témata, vidí v této aktivitě další potenciál a hodlá se tomuto tématu věnovat nadále i v dalších ročnících?

4. Shrnutí celého projektu a reflexe setkání