Vážení pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci školy, milé žákyně, milí žáci, rodiče,

dnešním slavnostním dnem končí deset měsíců naší společné práce a vzájemného setkávání ve škole. Než se rozjedeme na zasloužené prázdniny, připomeňme si, jaký byl školní rok 2022/2023:

Zvládli jsme toho opravdu hodně: otevřeli jsme první bilingvní třídu, ve výuce naplnili obsah všech předmětů, vědomosti a dovednosti žáků ověřili několika testováními, zprostředkovali jsme mezinárodní jazykové zkoušky. Důkazem toho, že ve škole máme řadu šikovných dětí, jsou výborné výsledky vědomostních a sportovních soutěží, kterých během školního roku dosáhly. Zde je namístě poděkovat pedagogům, kteří se přípravě soutěží věnovali, a blahopřát všem zúčastněným žákům k jejich úspěchům.

Událo se mnoho zajímavých akcí, zapojili jsme se do několika nových projektů, školu jsme více otevřeli rodičům a veřejnosti, žákům opět nabídli pestrou zájmovou činnost. V průběhu roku úspěšně proběhlo několik sportovních kurzů, všechny třídy vyjely na jednodenní tuzemské a zahraniční exkurze i vícedenní výjezdy. Škola se účastnila projektu OPEN 58 a v rámci projektu Cirkulární škola jsme se věnovali ochraně životního prostředí. Stále pokračují Šablony pro školy. Třídy 1. stupně v projektu Poznáváme Česko podrobně prozkoumaly kraje České republiky.

Zahájili jsme mezigenerační setkávání dětí se seniory v domě s pečovatelskou službou, třídy a školní družina uspořádaly několik charitativních sbírek. S velkým úspěchem se setkal vánoční jarmark i akce pro budoucí prvňáčky a také společné aktivity současných prvních tříd a žáků 9. ročníku. Významný podíl na aktivitách školy měly žákovské parlamenty.

Hojná účast hostů na Dni otevřených dveří a při návštěvních dnech rodičů ve výuce ukázala, že veřejnost stále považuje naši školu za kvalitní a žáci mají zájem v ní studovat. To nás těší a také motivuje k další práci.

Pedagogickým pracovníkům děkuji za náročnou, soustavnou a svědomitě odvedenou práci při vyučování i při všech ostatních školních aktivitách a také za pohotovou spolupráci s vedením školy.

Velké poděkování patří ekonomickému oddělení školy, dále všem, kteří se starají o to, abychom měli ve škole čisté, upravené a příjemné prostředí, i paním kuchařkám ze školní jídelny.

Vám, žáci a žákyně, patří uznání za píli a úsilí, které jste během školního roku věnovali učení, a za vstřícné chování k učitelům a spolužákům, jímž ve škole pomáháte vytvářet bezpečné pracovní prostředí.

Vážení zaměstnanci školy, milí žáci, rodiče,

Je zřejmé, že dneškem končí úspěšný školní rok, v němž jsme všichni odvedli velké množství přínosné práce. Přeji Vám příjemnou dovolenou a letní prázdniny plné zajímavých zážitků.

Na shledanou v září školního roku 2023/2024.