Vážení pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci školy, milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,

slavnostním předáním závěrečného vysvědčení končí deset měsíců naší společné školní práce. Připomeňme si, co vše se nám ve školním roce 2023/2024 podařilo:

Pokračovali jsme v bilingvním programu na 1. stupni, ve výuce splnili obsah všech předmětů, žákům jsme zprostředkovali mezinárodní jazykové zkoušky, opět jsme nabídli pestrý výběr kroužků zájmové činnosti. Důkazem toho, že ve škole máme řadu šikovných dětí, jsou výsledky vědomostních a sportovních soutěží, kterých během školního roku dosáhly. Děkuji pedagogům, kteří se přípravě soutěží věnovali, a všem zúčastněným žákům blahopřeji k jejich úspěchům.

Škola stále více spolupracuje s veřejností. Pokračovala mezigenerační setkávání dětí ze školní družiny a z 8. ročníku se seniory v domě s pečovatelskou službou, třídy a školní družina uspořádaly několik charitativních sbírek. S velkým úspěchem se setkaly vánoční jarmark, adventní zpívání na náměstí Jiřího z Poděbrad, akce pro budoucí prvňáčky a také společné aktivity prvních tříd a žáků 9. ročníku. Workshopy spojenými s ochranou životního prostředí jsme oslavili Den Země, Evropský den jazyků jsme si připomněli činnostmi rozvíjejícími jazykové kompetence. Exkurze tuzemských i zahraničních pedagogů, velká účast na Dni otevřených dveří i při návštěvách rodičů ve výuce ukázaly, že je o naši školu stále zájem.

Úspěšně proběhl cyklistický, environmentální, lyžařský a turistický kurz, všechny třídy se vydaly na jednodenní tuzemské a zahraniční exkurze i vícedenní výjezdy. Třídy 1. stupně v projektu Poznáváme Česko podrobně zkoumaly kraje České republiky, učitelé také připravili pro žáky ve spolupráci s externími lektory řadu besed a přenášek o aktuálních tématech. Svůj podíl na aktivitách školy měly oba žákovské parlamenty.

Toto byl jen výběr ze všech zajímavých aktivit, kterým se ve třídách v rámci výuky i mimo ni věnujete.

Pedagogickým pracovníkům děkuji za náročnou, soustavnou a svědomitě odvedenou práci při vyučování i při všech ostatních školních aktivitách, a také za pohotovou spolupráci s vedením školy.

Velké poděkování patří ekonomického oddělení školy, dále všem, kteří se starají o to, abychom měli ve škole čisté, upravené a příjemné prostředí, i paním kuchařkám ze školní jídelny.

Vám, žáci a žákyně, vyjadřuji uznání za píli a úsilí, které jste věnovali studiu, a také za to, že vstřícným chováním k učitelům a spolužákům ve škole pomáháte vytvářet bezpečné a přátelské pracovní prostředí.

Vážení zaměstnanci školy, milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,

ze všeho výše uvedeného vyplývá, že dneškem končí úspěšný školní rok, v němž jsme všichni odvedli pořádný kus přínosné práce. Přeji Vám příjemnou dovolenou a letní prázdniny plné zajímavých zážitků.

Na shledanou ve školním roce 2024/2025.