Vzhledem k nadstandardní aktivitě, invenci a přínosu v mezigenerační oblasti bylo ZŠ Lupáčova uděleno ocenění Mezigeneračně za pravidelnou účast žáků 4. třídy pod vedením paní vychovatelky Ivany Lehovcové na setkáních se seniory v DPS Lupáčova. Uděleného ocenění si velmi vážíme a paní vychovatelce moc děkujeme za organizování této aktivity.