ZŠ Lupáčova je zapojena do projektu Balíček okamžité pomoci Pražana – úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni

Balíček okamžité pomoci Pražana pomůže rodičům:
Stravné zdarma – v mateřských, základních a středních školách

Školné zdarma – v mateřských školách a základních uměleckých školách

Družiny zdarma – na základních školách

nebo

Příspěvek z fondu solidarity –
finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků, které pořádá škola (škola v přírodě, akce pořádané školou, školní kroužky atd.).

O úlevu můžete požádat pokud:

 • Je Vaše škola zapojena do projektu Balíček okamžité pomoci Pražana.
 • Dítě/žák/žákyně má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.
 • Vaše domácnost se ocitla alespoň v jedné z následujících situacích:
  • pobíráte příspěvek či doplatek na bydlení,
  • pobíráte okamžitou dávku v hmotné nouzi,
  • pobíráte přídavek na dítě,
  • pobíráte dávky pěstounské péče,
  • čelíte exekuci/insolvenci,
  • pobíráte dávky pěstounské péče,
  • po zaplacení nákladů na bydlení zbyde domácnosti méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatelů v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost škole.

Termíny:
Do 15. 9. 2023 doručte vyplněnou žádost do školy
– řediteli školy.
Žádosti ke stažení zde (případně je možné je vyzvednout ve škole):

Žádost o úlevy na stravném, školném, družině –>ZDE<–

Žádost je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole. Podává se jednou na období do konce školního roku 2023/24.

Žádost o příspěvek z Fondu solidarity –>ZDE<–

Žádost  je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole .

Ředitel Vás do 22. 9. 2023 vyrozumí, zda může být Vaší žádosti vyhověno.
Po schválení žádosti Vám bude od tohoto termínu prominuta úplata ve školním roce 2023/2024.

Podrobnější informace naleznete na stránkách vaší školy a na  –>Pomoc Pražanům (praha.eu)<–

Příspěvek na školní a mimoškolní aktivity pomůže i s úplatou za kroužek DDM nebo ZUŠ

 • na podrobnosti se informujte přímo u konkrétní instituce, kterou Vaše dítě navštěvuje

Více informací o pomoci s dopady inflace nejslabším rodinám naleznete zde: –>Pomoc Pražanům (praha.eu)<–

 • Podporu schválilo Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením, které jsou zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.
 • Podrobná pravidla poskytnutí dotace ke stažení –>ZDE<–
 • Směrnice ZŠ Lupáčova –>ZDE<–