Dne 5. 9. 2023 se konalo jednání hlavního výboru RU, který tímto informuje, že stávající účet RU je pozastaven a není možné na něj zaslat další finanční prostředky. Nové číslo účtu bude zveřejněno v nejbližší době. Hlavní výbor zároveň zve všechny zákonné zástupce na Valnou hromadu RU, která se koná 12. 9. 2023 od 17:00, před společnými třídními schůzkami (18:00).

Informace školy uvádíme –>ZDE<–