závodní dráha

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2024/2025, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze v současné době uvést přesné termíny konání jednotlivých kroužků. Pro žáky mladšího školního věku (1. stupeň) se jako obvykle předpokládá plynulá návaznost na dopolední vyučování.

Elektronická evidence zájmu o jednotlivé kroužky přímo organizované ZŠ Lupáčova bude ukončena ke dni 15. 9. 2024. Poté se obracejte přímo na lektory kroužků (prijmeni@lupacovka.cz), případně na kopecky@lupacovka.cz

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU ZAČÍNAJÍ V TÝDNU OD 30. 9. 2024.

KROUŽKY JINÝCH ORGANIZÁTORŮ PODLE JEJICH POKYNŮ.

JAZYKOVÉ KROUŽKY

Anglický jazyk pro 1. ročník– organizátor: DDM ULITA v ZŠ Lupáčova;  prosíme všechny přihlášené a další zájemce o registraci na webu DDM Ulita. Termíny jsou upraveny tak, aby žáci ve školní družině zmeškali případnou vycházku pouze 1 x týdně. Kurzy Aj pro 1. ročník povedou v ZŠ Lupáčova lektoři DDM Ulita. Kroužek angličtiny pro první třídy, ve kterém se děti naučí mít anglický jazyk opravdu rádi. Výuka je obohacená o nejrůznější hry, písničky i další aktivity, díky kterým se děti jazyk naučí přirozeně. Kroužek dětem rozšíří slovní zásobu, naučí je skládat věty v angličtině a hlavně je zbaví strachu z mluvení. Lektorka klade důraz na individuální přístup.

Termíny a odkazy na přihlášení jsou uvedeny níže: aktualizováno pro školní rok 2024/2025

aktualizováno pro školní rok 2024/2025 –>Anglický jazyk pro 2. ročník<–organizátor: ZŠ Lupáčova (E. Kšírová)

Cílem kroužku je, aby si žáci nadále vytvářeli pozitivní vztah k anglickému jazyku. Kroužek navazuje na tematický plán výuky angličitny ve 2. ročníku a přidává témata a obsahy. Žáci pomocí pracovních listů, poslechů, praktických cvičení, didaktických karet, cvičeních na interaktivní tabuli a her upevňují svoje předchozí znalosti a dále získávají nové (rozšíření slovní zásoby, gramatiky). Pracují samostatně i ve skupinkách. Kroužek je dále zaměřen na to, aby se žáci zbavili ostychu při komunikaci v cizím jazyce.
termín: úterý 14:00 – 15:00

–>Anglická konverzace pro 3. ročník<–

aktualizováno pro školní rok 2024/2025

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: pondělí 13:30 – 14:30, ZAČÁTEK 7. 10. 2024

1. pololetí = 15 lekcí = 1950,- Kč

organizátor: krouzky.cz

 

–>Anglická konverzace pro 4. ročník<–

aktualizováno pro školní rok 2024/2025

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: středa 13:45 – 14:45, ZAČÁTEK 2. 10. 2024

1. pololetí = 15 lekcí 1950,- Kč

organizátor: krouzky.cz

 

–>Kurz anglického jazyka 2023/2024<–

OD ŘÍJNA 2023

  • 5. třída – Po 13:15-14:15 – učebna č. 65 – 2. patro
  • 7. třída – Po 14:15-15:15 – učebna č. 65 – 2. patro
  • 6. + 7. třída – Po 15:15-16:15 – učebna č. 65 – 2. aptro
  • 8. + 9. třída: Út 15:15-16:15 – učebna č. 65 – 2. patro
  • Kurzy jsou součástí iniciativy radnice MČ podpořit výuku AJ na Praze 3. Jsou určeny žákům 5.—9. tříd.
  • Kroužek ve školním roce 2023/2024 probíhá od října do června, každá lekce trvá 60 min. Maximální kapacita je 12 žáků.
  • Výuka v kroužku probíhá s kvalifikovaným rodilým mluvčím angličtiny. Lektor si připravuje pro děti aktivity, které se zaměřují zejména na aktivní komunikaci. Děti si vybudují a upevní aktivní slovní zásobu a naučí se používat základní prostředky komunikativní gramatiky. Naším cílem je, aby se dítě seznámilo s cizím jazykem tak, jak ho používají rodilí mluvčí a odbouralo strach a ostych z používání angličtiny.
  • Vzhledem k velikému zájmu o tyto kurzy a z důvodu, aby mohlo být i nadále garantováno místo všem zájemců o kurz, je od školního roku 2022/2023 zavedena spoluúčast rodičů 500,- na pololetí na žáka, běžná cena kurzu se pohybuje cca 2 500,- na pololetí.
  • Aby kurzy zůstaly dostupné i dětem ze sociálně slabších rodin, je možné požádat o prominutí spoluúčasti na kurzovném. Žádost o prominutí spoluúčasti a její podmínky naleznete zde nebo na stránkách MČ Praha 3.
  •  V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu skola@spevacek.info nebo na tel. +420 608 602 611.

Přípravné jazykové kurzy pro 5. ročník (Nj, Šj, Fj) – žáci již odevzdávali písemné zájemky na konci školního roku 2023/2024, v září dostanou od lektorů písemnou závaznou přihlášku

německý jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: úterý 13:05 – 14:05

francouzský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: úterý

španělský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: pondělí NEBO čtvrtek

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

–>Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ<– – český jazyk 9. ročník – úterý 14:00 – 15:00, od 3. 10. 2023 do začátku dubna 2024, cena za celé období 500,- Kč
V kurzu budeme pracovat s testovými otázkami testů jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka na čtyřleté maturitní obory.
–>Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ<– – matematika 9 . ročník – čtvrtek 14:00 – 15:00, od 5. 10. 2023 do začátku dubna 2024, cena za celé období 500,- Kč 

KROUŽKY ICT

–>Rozvoj algoritmického myšlení pro 1. ročník<– – M. Fejtková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni Ozoboti či stavebnice WeDo. Středa 13:15 – 14:15. V případě vyššího zájmu žáků Pondělí 14:00 – 15.00

–>Rozvoj algoritmického myšlení pro 2. ročník<–– P. Vaňková, M. Fejtková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni Ozoboti, Beeboti nebo stavebnice WeDo. Pátek 13:00 – 14:00.

aktualizováno pro školní rok 2024/2025 Malý grafik organizátor: ZŠ Lupáčova (O. Korniichuk) – pro žáky 3. – 5. ročníku – kroužek je zaměřený na principy práce s multimédii, tvorbu multimediálních výstupů od zvuku a obrázky až k videu a animaci. Pro tvorbu výstupů budou žáci využívat dostupný software, ale i hardware. Tento kreativní kroužek umožňuje propojení výtvarného a technického světa.

termíny (předběžné)

–>3. ročník úterý 14:15 – 15:15<–

–>4. – 5. ročník 13:15 – 14:15<–

 

 

ESTETICKO – UMĚLECKÉ KROUŽKY

aktualizováno pro školní rok 2024/2025 –>Výtvarný kroužek pro 2. – 4. ročník<– čtvrtek 14:15 – 15:15, organizátor: ZŠ Lupáčova (L. Všechovská)

V našem výtvarném kroužku budeme společně tvořit, vyrábět a kreslit. Budeme poznávat různé materiály, postup jak s nimi pracovat, a inspirací nám bude celý svět kolem nás, který nám bude rozvíjet naši fantazii. Naučíme se kreslit například to, co vidíme, podíváme se také do světa kaligrafie, zkusíme si vyrobit vlastní knížku a bude před námi také velký společný projekt, kdy se naučíme pracovat ve skupinkách. Vyzkoušíme si mnoho výtvarných technik, poznáme rozličné umělce a zapojíme se tak, jako minulý rok do výzdoby naší školy. Je před námi školní rok plný hravého tvoření, kdy zjistíme, že naší fantazii se meze nekladou a v každém z nás dřímá umělec.
Výtvarné kroužek je určen pro děti 2. , 3. a 4. tříd.

aktualizováno pro školní rok 2024/2025 –>Hra na kytaru<– – od 3. ročníku, úterý od 14:00, organizátor: ZŠ Lupáčova (J. Kudynová)

aktualizováno pro školní rok 2024/2025 –>Hra na kytaru<– organizátor: DDM ULITA v ZŠ Lupáčova, čtvrtek 15:30 – 16:30

aktualizováno pro školní rok 2024/2025 –>Výrazový tanec<– – starší žáci (2. stupeň) – L. Krenková, pátek 14:15 – 15:15, lenka.krenk@seznam.cz

aktualizováno pro školní rok 2024/2025 –>Výrazový tanec<– – mladší žáci (1. stupeň) – L. Krenová, pátek 15:45 – 16:45, lenka.krenk@seznam.cz

aktualizováno pro školní rok 2024/2025 –>Flétna<– 6 – 11 let – organizátor: DDM ULITA v ZŠ Lupáčova, –>úterý 12:30 – 14:15<–

Zobcová flétna je ideální hudební nástroj pro začátečníky. Někdy slouží jako příprava pro jiné dechové nástroje, pokud Vás ale chytne za srdce, poznáte díky ní i hudební klenoty. Pro děti je vhodná pro svou snadnost a rychlou možnost hraní písniček i drobnějších skladbiček. Lektorka Jana učí s individuálním přístupem a vybírá repertoár každému na míru. Od písniček po Vivaldiho. Tak nádech, výdech, začínáme…..

 

KLUB NADANÝCH ŽÁKŮ 

lektorka Alena Špádová, spadova@lupacovka.cz

Rozvoj logického myšlení, všeobecných znalostí a vlastní kreativity zábavnou formou. Kroužek je zastřešen Mensou České republiky. Informace z jednotlivých setkání naleznete na webových stránkách Mensa Česko: nadané děti: Klub nadaných dětí při ZŠ Lupáčova, Praha 3 – Kluby nadaných dětí

termín pro 1. ročník: úterý nebo pátek (bude upřesněno) 13:00 – 14:00 – přihlašování –>ZDE<–

termín pro 2. –  4. ročník: čtvrtek 13:00 – 14:00 – přihlašování –>ZDE<–

 

 

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY

–>Šachový klub<–  pátek 13:00 – 15:00, aktualizováno pro školní rok 2024/2025

–>Florbal pro 4. až 7. ročník<– – organizátor: ZŠ Lupáčova (J. Šerf) – pondělí 17:00 – 18:00, aktualizováno pro školní rok 2024/2025

–>Florbal Olymp pro 1. až 3. ročník<– – v ZŠ Lupáčova, úterý 14:50 – 15:50 aktualizováno pro školní rok 2024/2025

–>Florbal Olymp pro 4. až 6. ročník<– – v ZŠ Lupáčova, úterý 16:00 – 17:00 aktualizováno pro školní rok 2024/2025

–>Fotbal pro děti – 1. – 5. ročník<– – v ZŠ Lupáčova, středa 16:00 – 17:00 NOVÉ ve školním roce 2024/2025

–>Badminton 2<– – pro 4. až 7. ročník, J. Šerf, pondělí 15:45 – 16:45, aktualizováno pro školní rok 2024/2025

 

–>Kroužek plavání pro 1. a 2. ročník<–  aktualizováno pro školní rok 2024/2025

Systém je do 30.6. přístupný pouze pro plavce s registrací z 2.pololetí 23/24 a od 1.7. se otevře i novým zájemcům.

Délka kurzu:                    I. pololetí 2024/2025

Termín :                           ČTVRTEK, jsou připraveny 3 kurzy podle dovedností 13:50-15:00

Zahájení:                          16. 9. 2024

Ukončení:                         30. 1. 2025

Délka lekce:                     45 min

Místo konání:                  plavecký bazén Olšanka, Praha 3

Cena:                                4500 Kč

Kurz bude probíhat v plaveckém bazénu sportcentra Olšanka hned naproti škole. Trenér bude děti z družiny vyzvedávat 10 minut před začátkem lekce ve 13:50 a odvede děti na bazén, kde dohlédne na převlečení a hygienu a zahájí plavecký výcvik v délce 45 min. Děti musí být při převlékání a hygieně samostatné.

Po skončení lekce děti opět doprovodí do družiny v 15:00.

Děti budou rozděleny do 2-3 plaveckých skupin dle dovedností. Každou skupinu povede jeden trenér.

S sebou: plavky, ručník, ťapky na bazén, župan pro zmrzlíky, brýle a plavecká čepice nepovinné

Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku včetně informací k platbě.

–>Řád plavecké školy

Kurz bude otevřen v případě naplnění min. 18 uchazeči.

Mgr. Ondřej Šimáček

Plavecká škola ACTIVITY CLUB

tel.: 603 591 017

E-mail: ondrejsimacek@activityclub.cz

Web: www.activityclub.cz

 

–>Inline bruslení<– aktualizováno pro školní rok 2024/2025

ČTVRTEK 15:30 – 16:45, 26. 9. – 31. 10. 2024 (6 lekcí)

Instruktor si děti vyzvedne ve družině ZŠ Lupáčova a po skončení kroužku děti do družiny opět odvede.

Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. Naučíme je zábavnou formou bruslařským dovednostem (brzdění, zatáčení atd.) a základům bezpečnosti (nošení ochranných pomůcek).

 

–>Gymnastika pro děti<– aktualizováno pro školní rok 2024/2025

Kroužek bude probíhat v sokolovně Žižkov I. Trenér si bude vyzvedávat děti v družině cca 20 minut před začátkem lekce, aby společně stihli včas přejít do sokolovny. Po skončení lekce trenér děti opět vrátí do družiny. Prostor: Sokol Žižkov

ČTVRTEK 13:45 – 14:45, 3. 10. 2024 – 23. 1. 2025 (1. pololetí)

 

 

Basketbal Sokol Žižkov – přípravka

– pro chlapce narozené v letech 2013 – 2015 (přípravka U10 – úplní začátečníci) – info  –>ZDE<–

– doplnění družstva U12 (ročníky 2012 a 2013) – info –>ZDE<–

 

NABÍDKA KROUŽKŮ DDM ULITA

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o nabídce kroužků od DDM Ulita Praha 3
Celou nabídku kroužků pořádaných na ZŠ Lupáčova a nebo v DDM Ulita naleznete na https://www.ulita.cz/krouzky