Entries by administrator

,

ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

předběžné elektronické přihlašování na kroužky bude k dispozici během měsíce června 2023 Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2023/2024, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním […]

, ,

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Školní vzdělávací program (ŠVP) Lupáčovka Průvodce školním rokem 2022/2023 Školní poradenské pracoviště – kontakty a termíny konzultací 2022/2023 Školní a klasifikační řád platný od 19. 10. 2020, včetně pravidel pro používání mobilních zařízení a distančního vzdělávání Školní preventivní program 2022/2023 Dodatek školního řádu – pedikulóza a dokument k využití –>VŠI<– INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ […]