Entries by administrator

,

ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2023/2024, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. […]

, ,

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Školní vzdělávací program (ŠVP) Lupáčovka Ohlédnutí za školním rokem 2022/2023 – ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ Průvodce školním rokem 2023/2024 Školní poradenské pracoviště – kontakty a termíny konzultací 2023/2024 Školní a klasifikační řád platný od 19. 10. 2020, včetně pravidel pro používání mobilních zařízení a distančního vzdělávání Školní preventivní program 2023/2024 Dodatek školního řádu – pedikulóza a dokument […]