Entries by administrator

,

ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2020/2021, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. […]

, ,

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Průvodce školním rokem 2019/2020 Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019 Školní a klasifikační řád platný od 1. 9. 2018, včetně pravidel pro používání mobilních zařízení Školní preventivní program pro školní rok 2019/2020 Dodatekskolnihoradu_pedikuloza Informace pro rodiče o ochraně osobních údajů GDPR 2019 Kodex učitele a pravidla pro informace Výběrová kritéria pro zařazení žáků do poznávacích zájezdů […]

, ,

ŠD ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Školní družina – Lupáčovka Vedoucí vychovatelka : klonova@lupacovka.cz, telefon – vrátnice 222 719 321 Školní družina je v provozu : Ranní služba : 6:30 – 7:40 Je to oddělení ŠD v přízemí školy. V 7:40 h jsou děti odvedeny p. vychovatelkou do jednotlivých tříd. Odpolední služba: 11:30 – 17:30 Platba školní družiny : Úplata za […]