Už od října probíhá přípravný kurz francouzského jazyka pro žáky 5. ročníku. Cílem kroužku je, aby se děti seznámily s francouzštinou, zjistily, kde se tímto jazykem mluví, a naučily se základní fráze.

Aktuálně se učíme názvy zemí a hlavních měst a začali jsme časovat první slovesa, aby už francouzštináři mohli tvořit první věty.

Předtím jsme se ale důkladně věnovali tomu, jak se řeknou měsíce v roce a datum, protože s tím se děti setkávají každou hodinu kroužku. Jejich úkolem bylo vytvořit si vlastní kalendář. Ke každému měsíci nakreslily obrázek podle toho, co je pro daný měsíc typické, a vyznačily i měsíc, kdy mají narozeniny. Na jejich práci se můžete podívat níže.