V příloze je uložen zápis ze schůzky RU a dále informace školy pro RU.

Zápis ze schůzky RU.

Informace školy pro RU.

Výstava 3D modelů – odkaz na video

Erasmus+ pražské setkání – škola Španělsko

MAP – místní akční plán

Antigraffiti program