ve čtvrtek 13. 4. se v ZŠ Lupáčova uskutečnila již 9. konference s názvem Nejen za katedrou, která byla letos poprvé součástí projektu MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha 3. Již tradičního setkání otevřeného široké veřejnosti se zúčastlili všichni členové pedagogického sboru školy, pozvání přijali zástupci Úřadu městské části Praha 3 a DDM Ulita. Během čtyřhodinového programu zaznělo více než dvacet příspěvků, v nichž učitelé představili aktivity a projekty, které se žáky realizovali v uplynulém roce nad rámec výuky mimo žákovské lavice a učitelské katedry. Jmenujme alespoň některé z nich: dlouhodobý mezinárodní projekt Erasmus+, projekt 1. stupně o zajímavostech České republiky, mezinárodní jazykové zkoušky a zapojení rodilých mluvčích do výuky, různorodé aktivity školní družiny, knihovny, mediatéky a polytechnického klubu, nebo například sportovní kurzy 7. a 8. ročníku. Konference opět ukázala, že současnou kvalitní základní školu utvářejí především aktivní učitelé, kteří dokážou předávat svým žákům nové vědomosti tvořivým a přitom efektivním způsobem.