Ve středu 15. 11. 2017 proběhlo v rámci projektu Šablony pro školy již druhé ze šesti plánovaných setkání rodičů a příznivců naší školy s odborníky z oblastí výchovy, vzdělávání, sociální problematiky a veřejného života. Tentokrát naše pozvání přijal zástupce zřizovatele, vedoucí oddělení školství odboru školství MČ Praha 3 a bývalý dlouholetý ředitel ZŠ Lupáčova Ing. Milan Hausner. Rodiče našich žáků seznámil s aktuálními projekty a plány městské části nejen v oblasti školství, ale též například služeb pro obyvatele, dopravní a virtuální bezpečnosti, či postupu v ochraně osobních údajů. Věříme, že dvouhodinová beseda byla pro zúčastněné přínosem.