Žáci 6. ročníku mají kromě tří hodin francouzštiny týdně také jednu hodinu konverzace. Každý měsíc zpracovávají zadané téma, které souvisí s látkou probíranou v hodinách. Protože jsme si v září říkali, kde všude se domluvíme, byly naším prvním tématem země, kde je jedním z oficiálních jazyků francouzština.

Francouzština je jazykem čtyř kontinentů a žáci tak vybírali země nejen v Evropě, ale také v Africe a Severní Americe. Měli za úkol zjistit o „své“ zemi základní informace (oficiální název, hlavní město, typ státu, hlava státu, počet obyvatel, památky atd.), zpracovat plakát a vše prezentovat ve francouzštině. Po své prezentaci také museli zodpovědět otázky, které vycházely z jejich referátu.

Na fotografie se můžete podívat níže: