V tomto týdnu jsme se na prvním i na druhém stupni v Polytechnickém klubu a kroužku Programování pro první stupeň využili možnosti připojit se k mezinárodnímu týdnu Kódování (Hour of Code). Nejoblíbenější se stala nová hodina Minecraft: Hero’s Journey, ale ani Flappy nebo Code Combat se neztratily.

pc

studenti

monitor