První setkání Polytechnického klubu se orientovalo na práci s Micro:bitem, malými “destičkami”, které se ovládají, programují a aktivují skrze MakeCode.

Vyzkoušeli jsme grafické možnosti Micro:bit, tlačítek a pustili jsme se i do vytváření hrací kostky i částečně hry Had.

 

Kroužek francouzštiny je zejména pro žáky 5. ročníku, kteří si v budoucnu chtějí zvolit francouzštinu jako druhý cizí jazyk. Kroužek je ale i pro žáky, kteří by si rádi francouzštinu vyzkoušeli nebo se naučili základy dalšího cizího jazyka.

Kroužek probíhá dvakrát týdně, čas a den konání se odvíjí od rozvrhu žáků 5. ročníku a mého rozvrhu. Bude proto upřesněn v září.

Cílem je seznámit žáky nejen s jazykem, ale i kulturou Francie. Na kroužku hrajeme různé jazykové hry, posloucháme písničky a děláme tematicky zaměřené projekty. Žáci se naučí základní pozdravy, zvládnou se představit, dozví se různé zajímavosti a získají slovní zásobu k daným tématům (abeceda, čísla, roční období, měsíce, rodina, zvířata a další).

Nedílnou součástí kroužku se také stala ochutnávka palačinek, která je u dětí velmi oblíbená.

Budu se těšit, že si vaše děti vyberou tento krásný jazyk, kterým se domluví na čtyřech kontinentech a který je oficiálním jazykem mnoha mezinárodních institucí (OSN, UNESCO, Evropská Unie, Mezinárodní olympijský výbor atd.).

V případě dotazů ohledně kroužku mi prosím napište na adresu: braunova@lupacovka.cz

Pro inspiraci se podívejte na jeden z projektů (symboly Francie), který jsme dělali letos na kroužku.

děti

Ve školním roce 2017/2018 bude kroužek 2x týdně a to v pondělí a v úterý vždy od 13.15 do 14.00. Cena kroužku je 2800 Kč na školní rok, lze platit i za každé pololetí zvlášť.

 Kroužek je určen pro žáky, kteří by se rádi seznámili s francouzštinou a francouzskými reáliemi. Zároveň se jedná o přípravu na výuku francouzštiny jako druhého cizího jazyka  od 6. ročníku (3h jazyka a 1h konverzace týdně).

Mezi probíraná témata patří čísla, abeceda, měsíce, dny v týdnu, rodina, symboly Francie, města ve Francii, Francie v Evropě, názvy zemí, zvířata, části těla a další. Volba témat vychází ze zájmu žáků.

Cílem kroužku je nejen naučit se základní fráze, ale poznat Francii  a francouzštinu všemi smysly. Proto v rámci kroužku posloucháme francouzské písně a nechybí ani ochutnávka sýrů nebo palačinek.

Výstupy z kroužku a hodin francouzštiny jsou k nahlédnutí na webu školy v rubrice Cizí jazyky.

Přihlášky dostanou děti příští týden. Přihlášku je nutné odevzdat do 22.9., první kroužek pak bude v pondělí 2.10 v učebně francouzštiny (uč. 95, 3. patro).

V případě jakýchkoliv dotazů mi neváhejte napsat na adresu braunova@lupacovka.cz

À bientôt! / Brzy na viděnou!

španělsko Přípravný kurz – španělský jazyk pro 5. ročníky

I v novém školním roce 2017/2018 otevíráme kroužek španělského jazyka pro žáky 5. ročníků.

Kurz bude probíhat 2x týdně v pondělí a ve  středu  od 13:30 do 14:15

Kurz povede rodilá mluvčí Mgr. Ximena Álfaro (pondělní hodina) a česká lektorka Mgr. Karolína Kopecká (středeční hodina)

Cena celkem za rok: 2800,- Kč

Výuka začíná 2. 10. 2017/4. 10. 2017.

Přípravný kurz je v první řadě určen žákům, kteří  budou ve studiu španělského jazyka pokračovat i na druhém stupni v rámci vzdělávacího oboru další cizí jazyk.

V přípravném kurzu si žák bude postupně osvojovat slovní zásobu uspořádanou v různé tematické celky (moje rodina, město, …), výslovnost, základní fráze, tvorbu krátkých vět. Žák bude postupně rozvíjet své komunikační schopnosti a seznamovat se se světem španělsky mluvících zemí.

Tematický plán pro školní rok 2017/2018
Hola, amigos *základní frazeologie

*číslovky

*barvy

říjen
Familia *slovní zásoba k tématu rodina

*slovesa být/jmenovat se *zaměstnání

listopad
La escuela *školní předměty

*dny v týdnu

*slovní zásoba k tématu škola

prosinec
Navidad *Vánoce

*slovní zásoba k tématu

*tradice

La comida *slovní zásoba k tématu jídlo

*sloveso GUSTAR

leden
Animales *slovní zásoba k tématu zvířata

*zeměpisné názvy

únor
La casa *slovní zásoba k tématu dům

*sloveso estar

*HAY

březen
El cuerpo humano *slovní zásoba k tématu lidské tělo

*popis

duben
Las vacaciones *roční období

*počasí

*volnočasové aktivity

květen