V příloze je uložen zápis z jednání nové Školské rady ze dne 9. 1. 2018

ZÁPIS 9. 1. 2018