Na 15. května byli naši žáci všech sedmých tříd pozváni na zajímavou akci pořádanou Ministerstvem obrany. Jednalo se o  sportovní dopoledne s Armádou České republiky v rámci projektu Příprava občanů k obraně státu. V areálu 24. základny dopravního letectva v Praze v Kbelích byly na několika stanovištích připraveny úkoly s armádní tématikou. Postupně si děti vyzkoušely zdravotnickou přípravu, chemickou ochranu, střelecký a veslařský trenažer, topografii, vzdělávací soutěže, překážkové dráhy a další aktivity, které si pro ně vojáci a zástupci Ministerstva obrany připravili. Program byl obohacen statickými a dynamickými ukázkami vojenské techniky. Cílem celého dopoledne bylo, aby děti rozvíjely svoji fyzickou zdatnost, vyzkoušely si, jaké úkoly musí vojáci v rámci své profese plnit, a také je připravit na situace, se kterými se mohou v dnešní době setkat. Každý žák byl za splnění všech disciplín odměněn. Jsme rádi, že se u našich sedmáků tento atraktivní program setkal s úspěchem.