V týdnu od 7. do 11. května jsme opět přivítali žáky a pedagogy ze vzdělávacího institutu v italském Cavalese. Projekt CLIL zaměřený na výuku nejazykových předmětů v cizích jazycích probíhá v ZŠ Lupáčova již několik let. Tentokrát jsme společně připravili dvoudenní program. V pondělí žáci 7. ročníku podnikli s italskou návštěvou vycházku za kulturními památkami Prahy 3 s anglickým komentářem. Jako podklad jim posloužila unikátní mapa kulturních a technických památek Žižkova vytvořená před několika lety v rámci projektu So Far – So Near a přeložená do několika světových jazyků včetně italštiny, což někteří naši hosté velmi přivítali. Středeční program v obou počítačových učebnách byl zcela v režii italských pedagogů. První skupina českých a italských žáků se věnovala informační gramotnosti v anglickém jazyce, kdy na základě pohádkového příběhu plnila různé jazykové úlohy, druhá skupina se v angličtině věnovala zajímavostem z mineralogie. Spolupráce s institutem v Cavalese bude pokračovat i nadále, protože obě zúčastněné strany shledaly projekt přínosným pro žáky i pedagogy.