Dne 15. 5. 2018 se ve dvou sálech budovy Senátu Parlamentu České republiky konala odborná konference „Právo a děti v kyberprostoru“ pořádaná Ústavně – právním výborem Senátu za odborné podpory Národního centra bezpečnějšího internetu. S NCBI spolupracuje ZŠ Lupáčova již několik let na peer programu „S kamarády proti kyberšikaně“. Jedná se o projekt, kdy vyškolení starší žáci pořádají pro mladší spolužáky tematická setkání, jejichž náplní je právě prevence rizikového chování, jako jsou například záškoláctví, šikana a kyberšikana. Žákyně 9. ročníku, které se na projektu podílejí (M. Jurenová, K. Komárková, V Cibulková, L. Eliášová), přijaly nabídku účasti na této konferenci, kde naši školu důstojně reprezentovaly.

Podrobnosti  ZDE .