AntiFETfest je soutěžní festival amatérských filmů pro školy a školská zařízení, jehož hlavním tématem je rizikové chování, např. kyberšikana, násilí, záškoláctví, gambling apod. Do letošního ročníku soutěže se zapojili i naši žáci z 8. a 9. ročníku. Pětičlenný tým složený ze žáků a žákyň tříd VIII. A a IX. A (Panchenko, Saliy, Pechová, Hájek, Bouček) zpracoval ve svém krátkém filmu s názvem „Za dveřmi“ problematiku domácího násilí. V kině Aero se na konci dubna konala přehlídka všech soutěžních snímků a zároveň vyhlášení vítězného filmu obvodního kola Prahy 3. Filmaři ze ZŠ Lupáčova v něm obsadili se svým soutěžním příspěvkem krásné 2. místo. Blahopřejeme jim a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!