V měsíci červnu  jsme si užili poslední hodinu španělštiny.  Pomocí her a kvízů jsme si zopakovali slovní zásobu a základní fráze, které jsme se během školního roku naučili. Žáci umí vysvětlit, jaké je počasí, počítat do 100, popsat, jaké na sobě mají oblečení nebo jaké je jejich oblíbené jídlo. Všechny získané vědomosti si mohli procvičit s naší španělskou stážistkou Áfricou Ferrero, která nás přišla na poslední hodinu navštívit. Žáci jí nejprve kladli otázky, poté zkoušeli sami odpovídat. Na závěr hodiny každý vyjádřil, co pro něho španělština znamená, pomocí myšlenkové mapy.

Španělský jazykvenku