Naši španělštináři 9. ročníku se ve dnech 30.5. a 31.5.  zúčastnili projektu EMS (Europe meets school). V rámci tohoto projektu nás navštívila vysokoškolská katalánská studentka, která nás seznámila s Katalánskem – autonomní oblastí Španělska, ze které pochází. Během prvního setkání nám přiblížila historii Katalánska a původ katalánštiny. Přednáška nebyla pouze teoretická, žáci se  naučili několik slov katalánsky a pokusili se pochopit katalánsky psaný text na základě svých znalostí španělského jazyka. Poté nás vtáhla do světa literatury, malířství, hudby a tance, což doplnila i o názorné ukázky. Při svojí druhé návštěvě si žáci všechny nabyté vědomosti procvičili hravou formou pomocí kvízů a her.

 

třída mapa studenti přednáška