Ve dnech 24. a 25. se konalo v pořadí již 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO, kam patří i naše škola. Letošní zasedání hostilo Gymnázium a Střední odborné učiliště K. V. Raise v Hlinsku.

Síť přidružených škol UNESCO tvoří kolem 50 škol v celé republice, z toho je pouze 16 škol základních. Na zasedání se vždy vyhlašují témata UNESCO, které školy během roku zpracovávají formou různých projektů.

Důležitou součástí jsou tematické prezentace. Letos to byla vzhledem  k místu konání přednáška PhDr. Ilony Vojancové „Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku“, dále přednáška PhDr. Leoše Šatavy, CSc. „Problematika asimilace a revitalizace menšinových jazyků“ a také přednáška RNDR. Ing. Petra Distlera, Ph.D. „Mezinárodní rok periodické soustavy prvků“, což je zároveň i jedno z témat.

Hlavní částí celého zasedání jsou ale prezentace jednotlivých škol buď formou elektronického posteru nebo výstupu na konferenci. Naše škola letos představila své aktivity formou posteru.

Z mého pohledu je pak velice důležité i setkání s kolegy z různých částí republiky a vzájemná výměna zkušeností.

Více informací o Síti přidružených škol UNESCO zde

Použitá fotografie: http://www.skoly-unesco.cz/wp/nezarazene/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-cr-2/