děti

Průvodce školním rokem 2021/2022

Ohlédnutí za školním rokem 2020/2021

Školní poradenské pracoviště – kontakty a termíny konzultací 2021/2022

Školní a klasifikační řád platný od 19. 10. 2020, včetně pravidel pro používání mobilních zařízení a distančního vzdělávání

Školní preventivní program 2021/2022 bude doplněno/aktualizováno

Dodatekskolnihoradu_pedikuloza

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Kodex učitele a pravidla pro informace

Výběrová kritéria pro zařazení žáků do poznávacích zájezdů

Pravidla pro zařazování do jazykových skupin

Inspekční zpráva 2019

Inspekční zpráva 2013

Používání elektronických přístrojů na výjezdech školy 

Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017

 

Ve dnech 24. a 25. se konalo v pořadí již 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO, kam patří i naše škola. Letošní zasedání hostilo Gymnázium a Střední odborné učiliště K. V. Raise v Hlinsku.

Síť přidružených škol UNESCO tvoří kolem 50 škol v celé republice, z toho je pouze 16 škol základních. Na zasedání se vždy vyhlašují témata UNESCO, které školy během roku zpracovávají formou různých projektů.

Důležitou součástí jsou tematické prezentace. Letos to byla vzhledem  k místu konání přednáška PhDr. Ilony Vojancové “Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku”, dále přednáška PhDr. Leoše Šatavy, CSc. “Problematika asimilace a revitalizace menšinových jazyků” a také přednáška RNDR. Ing. Petra Distlera, Ph.D. “Mezinárodní rok periodické soustavy prvků”, což je zároveň i jedno z témat.

Hlavní částí celého zasedání jsou ale prezentace jednotlivých škol buď formou elektronického posteru nebo výstupu na konferenci. Naše škola letos představila své aktivity formou posteru.

Z mého pohledu je pak velice důležité i setkání s kolegy z různých částí republiky a vzájemná výměna zkušeností.

Více informací o Síti přidružených škol UNESCO zde

Použitá fotografie: http://www.skoly-unesco.cz/wp/nezarazene/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-cr-2/

Průvodce školním rokem 2018/2019

Ohlédnutí za školním rokem 2017/2018

Školní a klasifikační řád platný od 1. 9. 2018, včetně pravidel pro používání mobilních zařízení

Dodatekskolnihoradu_pedikuloza

Informace pro rodiče o ochraně osobních údajů GDPR 2018

Kodex učitele a pravidla pro informace

kriteriavyjezdu

16b_2015PRAVIDLA ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ DO JEDNOTLIVÝCH JAZYKOVÝCH SKUPIN

Inspekční zpráva 2013

Používání elektronických přístrojů na výjezdech školy 

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017

Výše úplaty za školní družinu (zájmové vzdělávání) ve školním roce 2015/2016 a v roce 2016/2017

Výše úplaty za školní družiny se nemění.

1. Výše úplaty za školní družinu je shodná jako v loňském roce – tedy 210 Kč měsíčně bez ohledu na rozšíření kapacity školní družiny o polytechnický klub.
2. Výše úplaty za zájmové útvary ve školní družině a školním klubu se stanovuje vždy zvláštním výměrem uveřejněným v Průvodci školním rokem platným na příslušný školní rok.
3. V platnosti zůstávají pokyny dřívější uvedené jako příloha.
4. Vzhledem k pravidlům pro účetnictví příspěvkových organizací je možno platby hradit měsíčně ve výši 210 Kč, případně na odpovídající období kalendářního roku podle dohody s vedoucí školní družiny paní Zuzanou Klonovou – klonova@lupacovka.cz
5. Variabilní symbol je datum narozeni ditete a specifický symbol je 4444.
6. Přeplatky jsou účtovány vždy dvakrát do roka (leden, červen).
7. Bankovní spojení na účet školní družiny je následující:  6023-2000786399/0800.

Milan Hausner
ředitel školy

UplataveskolnidruzineZSLUP105_2016