děti

Školní vzdělávací program (ŠVP) Lupáčovka

Ohlédnutí za školním rokem 2023/2024 – ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ

Průvodce školním rokem 2024/2025

Školní poradenské pracoviště – kontakty a termíny konzultací 2023/2024

Školní a klasifikační řád platný od 19. 10. 2020, včetně pravidel pro používání mobilních zařízení a distančního vzdělávání

Školní preventivní program 2023/2024

Dodatek školního řádu – pedikulóza a dokument k využití –>VŠI<–

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Kodex učitele a pravidla pro informace

Výběrová kritéria pro zařazení žáků do poznávacích zájezdů

Pravidla pro zařazování do jazykových skupin

Inspekční zpráva 2019

Inspekční zpráva 2013

Používání elektronických přístrojů na výjezdech školy 

Výroční zpráva o činnosti školy 2022/2023

Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022

Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017

 

Ve dnech 24. a 25. se konalo v pořadí již 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO, kam patří i naše škola. Letošní zasedání hostilo Gymnázium a Střední odborné učiliště K. V. Raise v Hlinsku.

Síť přidružených škol UNESCO tvoří kolem 50 škol v celé republice, z toho je pouze 16 škol základních. Na zasedání se vždy vyhlašují témata UNESCO, které školy během roku zpracovávají formou různých projektů.

Důležitou součástí jsou tematické prezentace. Letos to byla vzhledem  k místu konání přednáška PhDr. Ilony Vojancové „Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku“, dále přednáška PhDr. Leoše Šatavy, CSc. „Problematika asimilace a revitalizace menšinových jazyků“ a také přednáška RNDR. Ing. Petra Distlera, Ph.D. „Mezinárodní rok periodické soustavy prvků“, což je zároveň i jedno z témat.

Hlavní částí celého zasedání jsou ale prezentace jednotlivých škol buď formou elektronického posteru nebo výstupu na konferenci. Naše škola letos představila své aktivity formou posteru.

Z mého pohledu je pak velice důležité i setkání s kolegy z různých částí republiky a vzájemná výměna zkušeností.

Více informací o Síti přidružených škol UNESCO zde

Použitá fotografie: http://www.skoly-unesco.cz/wp/nezarazene/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-cr-2/