Evropský den jazyků se slaví 26. září. V hodinách francouzštiny jsme pracovali s románskými jazyky – francouzštinou, italštinou a španělštinou.

Aktivita byla poměrně jednoduchá. Žáci dostali několik slov v těchto třech jazycích a jejich český překlad. Každé slovo bylo na samostatném lístečku. Žáci 6. ročníku zvládli roztřídit slova do skupin podle jazyků. Žáci devátého ročníku už zvládli roztřídit slova nejen podle daného jazyka, ale také podle významu. Přesvědčili se tak o tom,  že jsou si tyto jazyky velmi podobné a že pokud ovládáme aspoň jeden z nich, je pro nás snazší porozumět i ostatním.