Dne 11. října se naši nejstarší žáci zúčastnili v rámci pokusného ověřování projektu „Programy paměťových institucí“ zajímavého a velmi autenticky zpracovaného programu v Lidicích. Z názvu „Lidice – kronika jedné vesnice“ vyplývá, že jsme se během dopoledne seznámili s několika smutnými osudy lidických rodin za 2. světové války a především s represemi, které tyto rodiny postihly po atentátu na říšského protektora Heydricha. Při komentované prezentaci v lidické galerii jsme nahlédli do historických souvislostí, viděli jsme množství dobových filmů a fotografií a vyslechli jsme svědectví lidí, kteří vyhlazení vesnice nacisty, následnou internaci v koncentračních táborech, pochod smrti, či pobyt ve válečném Polsku přežili a jako děti byli umístěni do německých rodin k převýchově. Následně jsme prošli pietní místa s tragédií spojená, vstoupili jsme na území původních Lidic, navštívíli jsme pomník lidických dětí, hromadný hrob popravených mužů a vyslechli jsme zajímavý výklad, jak Lidice před vyhlazením vypadaly. Smutnou lidickou historii připomíná několik fragmentů zdí kostela, školy a statku. Návštěvu památníku jsme zakončili prohlídkou expozice místního muzea. I když v nás atmosféra místa vyvolala rozporuplné pocity, nabídla mnohé podněty k zamyšlení a  k zodpovězení dalších otázek v hodinách dějepisu.