Ve čtvrtek 29.11.  jsme se žáky 9.ročníků, kteří mají španělštinu jako 2.cizí jazyk, vydali do Náprstkova muzea na přednášku Putování Jižní Amerikou. Prohlídka nás nejprve zavedla do tropického deštného pralesa amazonské pánve, kde jsme se seznámili se životem amazonských indiánů a s  jejich běžnými činnostmi. Také jsme si prohlédli jejich tradiční dům i různé typy pohřebišť. Poté jsme se ocitli  v náhorních plošinách And, kde jsme poznali životní styl současných horských indiánů a prozkoumali jsme archeologická naleziště předkolumbovských kultur.  Na závěr přednášky jsem si vyzkoušeli jednu z nejstarších technik tkaní a utkali jsme si na památku vlněný náramek. Program se nám velmi líbil a žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života původních etnik Ameriky.

studenti předměty třída škola

 

Dne 14. 11. se od 18:30 uskuteční v učebně č. 77 ve 2. patře informační schůzka o přijímacím řízení na střední školy pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku. Přítomna bude výchovná poradkyně pro 2. stupeň Mgr. Kamila Kubrová. V příloze najdete základní informace o přijímacím řízení, které zákonní zástupci obdrží na schůzce spolu se zápisovými lístky též v papírové podobě.

prijimaci_rizeni1819

Dne 11. října se naši nejstarší žáci zúčastnili v rámci pokusného ověřování projektu „Programy paměťových institucí“ zajímavého a velmi autenticky zpracovaného programu v Lidicích. Z názvu „Lidice – kronika jedné vesnice“ vyplývá, že jsme se během dopoledne seznámili s několika smutnými osudy lidických rodin za 2. světové války a především s represemi, které tyto rodiny postihly po atentátu na říšského protektora Heydricha. Při komentované prezentaci v lidické galerii jsme nahlédli do historických souvislostí, viděli jsme množství dobových filmů a fotografií a vyslechli jsme svědectví lidí, kteří vyhlazení vesnice nacisty, následnou internaci v koncentračních táborech, pochod smrti, či pobyt ve válečném Polsku přežili a jako děti byli umístěni do německých rodin k převýchově. Následně jsme prošli pietní místa s tragédií spojená, vstoupili jsme na území původních Lidic, navštívíli jsme pomník lidických dětí, hromadný hrob popravených mužů a vyslechli jsme zajímavý výklad, jak Lidice před vyhlazením vypadaly. Smutnou lidickou historii připomíná několik fragmentů zdí kostela, školy a statku. Návštěvu památníku jsme zakončili prohlídkou expozice místního muzea. I když v nás atmosféra místa vyvolala rozporuplné pocity, nabídla mnohé podněty k zamyšlení a  k zodpovězení dalších otázek v hodinách dějepisu.