Salzburg a Solná komora – zájezd 2. stupně

Ve dnech 23. – 24. 10. pořádala škola prostřednictvím cestovní kanceláře CK2 dvoudenní zájezd pro děti na 2. stupni do Rakouska, konkrétně do oblasti nazývané Solná komora. V úterý dopoledne dojela naše výprava čítající téměř 80 lidí do Salzburgu. Prohlédli jsme si zahrady Mirabel s výhledem na hrad Hohensalzburg, přešli jsme řeku Salzach a prohlédli si rodný dům skladatele W. A. Mozarta i malebné uličky starého města. Výtahem jsme pak vyjeli na vyhlídku nad městem a po návratu zpět do centra jsme zavítali do Dómu s překrásnými varhanami. Ve středu dopoledne jsme dojeli za neustálého deště do městečka St. Gilgen, odkud jsme se plavili lodí po Wolfgangsee do městečka St. Wolfgang s legendami opředeným kostelem sv. Bartoloměje. Kolem poledne jsme dojeli do Hallstattu, který jsme opět prošli za zajímavého výkladu výborně připravené průvodkyně. Největším zážitkem pro nás byla návštěva solných dolů, kam nás vyvezla lanovka. Převlékli jsme se do „pracovního“ a skluzavkami sfárali do nitra skal. Zhlédli jsme několik názorných animací o těžbě soli a nakonec se důlním vláčkem dostali opět na světlo. V odpoledních hodinách jsme vyjeli na zpáteční cestu. Věříme, že se všechny děti dozvěděly mnoho zajímavých informací o zemi našich sousedů.