Po několik let spolupracuje ZŠ Lupáčova s Národním centrem bezpečnějšího internetu (Saferinternet) na peer projektu S kamarády proti kyberšikaně. Odborně vyškolené lektorky – naše žákyně 8. ročníku v rámci dvouhodinových besed seznamují mladší spolužáky s pravidly, kterými je třeba se řídit na internetu a na sociálních sítích. Problematiku jim přibližují prostřednictvím krátkých filmů a dalších interaktivních materiálů tak, aby jí porozuměly i děti ze třetích tříd. V současné době probíhá ve škole poslední letošní cyklus těchto zajímavých a mezi žáky oblíbených setkání.