sova

Od počátku školního roku zaznamenali žáci naší školy několik významných úspěchů v obvodních kolech vědomostních soutěží a olympiád:

Olympiáda v českém jazyce: 1. a 3. místo

Konverzační soutěž v německém jazyce: kategorie IA – 1. a 2. místo, kategorie IIA – 1., 2. a 3. místo

Konverzační soutěž v anglickém jazyce: kategorie IA – 2. místo, kategorie IIA – 1. místo

Fyzikální olympiáda: kategorie F – 1. místo, kategorie G – 1. místo

Matematická olympiáda: kategorie Z5 – 3. – 5. místo a 8 úspěšných řešitelů, Kategorie Z9  – 7. místo

Zeměpisná olympiáda: kategorie B – 2. místo

Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím do krajských kol přejeme mnoho zdaru!

Obvodní kola dalších vědomostních soutěží ještě neproběhla, o jejich výsledcích budeme veřejnost na stránkách školy průběžně informovat.