Volby do školské rady ZŠ Lupáčova na funkční období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Ve dnech 14. 9. -17. 9. 2020 svolal Volební orgán pro volby do Školské rady shromáždění oprávněných osob a shromáždění pedagogů, na kterém:

–  oznámil konání voleb do Školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času:

dne 11. 11. 2020 v době konání třídních schůzek

– vyzval účastníky shromáždění k podání návrhů kandidátů na člena školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů:

do 16. 10. 2020 na email kubrova@lupacovka.cz

– oznámil datum a místo zveřejnění listiny kandidátů navržených oprávněnými osobami a kandidátů navržených pedagogy:

27. 10. 2020 na úřední desce školy (i elektronické)

 

Za volební orgán

Mgr. Martin Řeháček

předseda