V březnu 2020 se žáci naší školy zúčastnili pamětnického projektu Příběhy našich sousedů organizovaného společností Post Bellum. Žákyně loňského 9. ročníku zpracovávaly příběh pana Ivana Lefkovitse (narozen 1936), který po 2. světové válce rovněž navštěvoval naši školu. Vzhledem k pandemické situaci však nemohly projekt dokončit a dokončení se ujali žáci letošní 9.C – Emma, Jan a Alena.

Zpracovali již natočené vyprávění do podoby rozhlasové reportáže.

Druhý školní tým ve složení Anna, Karin a Kateřina (všechny 9.B) pak online způsobem vyslechl pamětníka Tomáše Kulku a rovněž vše zpracoval do rozhlasové reportáže.

Ve středu 17. 2. 2021 pak proběhla závěrečná online prezentace, které se zúčastnili všechny žákovské týmy z Prahy 3 a jejich učitelé, samotní pamětníci, odborná porota a lidé z vedení městské části a další hosté.

Tento projekt má na Praze 3 tradici již od roku 2012 a naše škola se ho účastní pravidelně.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným žákům a paní Mikuláškové jako hlavní koordinátorce za společnost Post Bellum.

Jiří Šrail

Rozhlasové reportáže našich žákovských týmů a další informace najdete zde:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-3/praha-3-2019-2020/lefkovits-ivan/

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-3/praha-3-2019-2020/kulka-tomas/

Všechny závěrečné prezentace ze dne 17. 2. 2021 najdete zde:

ZDE