děti

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci,

postup po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia je následující:

Přijatí uchazeči: do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek ve střední škole (gymnáziu), kam dítě definitivně nastoupí;

Nepřijatí uchazeči: vyčkat na rozhodnutí o nepřijetí, napsat a do 3 dnů odeslat odvolání k rukám ředitele střední školy, kam žák nebyl přijat (uvést v něm číslo jednací rozhodnutí o nepřijetí),

níže je odkaz na postup při podávání odvolání proti nepřijetí na střední školy či víceletá gymnázia:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti

V případě, že odvolání podávat nebudete, sledujte stránky Magistrátu hl. m. Prahy, kde se v sekci školství objeví průběžně aktualizovaná tabulka se seznamem středních škol, které pořádají druhé a další kola přijímacího řízení. Do druhého kola lze podat libovolné množství přihlášek. Přihlášky opět vytisknu ve škole a potvrzené předám žákům.

Pokud odevzdáte zápisový lístek na jedné střední škole (gymnáziu) a odvolání na druhou střední školu dopadne kladně, lze zápisový lístek v první škole vyzvednout, nechat si do něj potvrdit zrušení zápisu a lístek přenést do střední školy, kam byl žák přijat na základě odvolání.

 Zákonní zástupci žáků 7. ročníku si přijdou zápisový lístek vyzvednout až v případě, bude-li jejich dítě ke studiu na víceletém gymnáziu přijato.

Zákonní zástupci žáků 5. ročníku se na termínu předání zápisových lístků domluví s PaedDr. J. KUDYNOVOU.

V následujícím odkazu jsou podrobnosti a termíny k přijímacímu řízení na střední školy:

shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Kamila Kubrová, výchovná poradkyně pro 2. stupeň