Vážení rodiče, učitelé, milí žáci, příznivci naší školy,

redakční rada Školního zpravodaje zveřejňuje první číslo roku 2022, v němž informujeme o zajímavých školních akcích, které se udály těsně před vánočními svátky a v měsíci lednu.

zpravodaj leden 2022