Vážení učitelé, milí žáci, rodiče, příznivci školy,

v příloze přináší naše redakční rada velmi obsažné květnové číslo Školního zpravodaje o všem zajímavém, co se v tomto jarním měsíci u nás ve škole, ale i mimo ni, událo.

zpravodaj květen 2022