V pátek 23. září se 6.B vypravila do Ústřední knihovny. Hlavním cílem naší výpravy bylo, aby se ze všech žáků oficiálně stali čtenáři. A to se podařilo!  Po seznámení s knihovnou čekala žáky beseda na téma zpracování referátu. Na závěr pak měli čas si knihovnu znovu projít a vybrat si i nějaké pěkné čtení domů.