V předvánočním čase jsme se se třídou 7.B rozhodli udělat nějaký dobrý skutek. Zapojili jsme se do projektu Krabice od bot. Smyslem je prostřednictvím různých organizací poslat dárky nějakému konkrétnímu dítěti, které se nachází ve složité rodinné či sociální situaci.

Vybrali jsme si dívku a chlapce ve věku 11-12 let. Kluci si vzali na starosti dárky pro chlapce, dívky dárky pro dívku. Všichni donesli dárečky, které pak vložili do krabice od bot a zabalili do dárkového papíru.

Moc děkuji celé třídě a chválím, jak k úkolu přistoupili. Sešlo se nám nakonec tolik dárečků, že bychom možná zvládli naplnit další krabici.

Pevně doufám, že akce měla úspěch a stane se z ní tradice naší třídy.

Na fotografie se podívejte níže.

Milá třído 6.B,

v tomto školním roce jsme kromě společné práce ve škole ještě zvládli:

 • adaptační kurz
 • návštěvu Městské knihovny a založení kartiček do knihovny
 • preventivní program zaměřený na kyberbezpečnost
 • hry ve virtuální realitě
 • návštěvu divadelního představení Alenka v Říši divů
 • bruslení pod Žižkovskou věží
 • předvánoční návštěvu Anežského kláštera s výtvarnou dílnou
 • turistický kurz v Krkonoších
 • hru Prison Island
 • s francouzštináři ze třídy návštěvu Francouzského institutu
 • společný piknik na Parukářce

Další zážitky na nás čekají v novém školním roce. Přeji krásné léto!

V pondělí 26.6. vyrazila 6.B pokořit Prison Island. Jedná se o hru podobnou např. známé pevnosti Boyard. Žáci v malých týmech vstupují pomocí čipu do jednotlivých místností, kde je čekají rozličné úkoly zaměřené na různé dovednosti. Někdy je potřeba spolupráce, někdy trocha přemýšlení a někdy je nutná fyzická zdatnost. Týmy mohou jednotlivé úkoly plnit opakovaně a v časovém limitu postupně sbírat body.

Přestože se jednalo o náročnou aktivitu, byli žáci spokojeni s tím, že si vyzkoušeli své limity a v ideálním případě i posílili týmového ducha.

V pondělí 22. května se třída 6.B zúčastnila divadelní dílny s názvem Národní hoří. Pod vedením lektora jsme prošli všemi fázemi, které předcházely definitivnímu otevření Národního divadla.

Začali jsme historickým kontextem, pokračovali jsme výběrem peněz, volbou základního kamene (na ten jsme si i poklepali kladívkem), řešili jsme výzdobu a nakonec posílali morseovkou zprávu o požáru.

V závěru programu měly děti možnost užít si krásný výhled ze střechy a pořídit si pro sebe několik fotografií. Nejdůležitější ale je, že se hravou formou dozvěděly spoustu zajímavých informací o této důležité kulturní stavbě.

Hned druhý den po návštěvě Mikuláše a jeho družiny jsme vyrazili do Hudebního divadla v Karlíně na divadelní představení Alenka v Říši divů.

Musím celou třídu pochválit jak za dodržení vhodného oblečení, tak za chování po celou dobu představení.

I naši třídu navštívil minulý týden Mikuláš se svými nebeskými i pekelnými společníky. Největší hříšníky celá akce vyděsila už s předstihem a raději zůstali doma. Možná i z toho důvodu zůstává počet žáků ve třídě stejný 🙂 Na umělecký projev třídy se můžete podívat na videu v závěru prezentace.

V pátek 23. září se 6.B vypravila do Ústřední knihovny. Hlavním cílem naší výpravy bylo, aby se ze všech žáků oficiálně stali čtenáři. A to se podařilo!  Po seznámení s knihovnou čekala žáky beseda na téma zpracování referátu. Na závěr pak měli čas si knihovnu znovu projít a vybrat si i nějaké pěkné čtení domů.