Dne 3. dubna se v ZŠ Lupáčova v rámci programu Cirkulární škola – součásti Krajského akčního plánu inovace ve vzdělávání – konala premiéra Komunitního dne, který nabízel hostům z řad našich žáků i veřejnosti tři činnosti spojené s environmentální výchovou: SWAP neboli výměnu hraček, školních pomůcek, oděvů či knih, dále pak aktivitu Upcykluj i ty!, kde si žáci i jejich rodiče mohli vyzkoušet vylepšit výšivkou, ozdobnou záplatou či jinou technikou přinesené čepice, tašky a další módní doplňky. V nabídce aktivit nechyběla interaktivní beseda s odborníky na téma recyklace a ukládání odpadu. Návštěvníci se např. dozvěděli, jak dlouho se v přírodě rozkládají odhozené odpadky z různých materiálů, případně jak s odpadem nakládat a správně ho třídit. Na přípravě, se kterou nám pomohly koordinátorky projektu, se významně podíleli žáci 8. ročníku s paními učitelkami, kterým patří velké poděkování. Silnou skupinou návštěvníků byli i žáci školní družiny, kteří tak prožili netradiční a zajímavé odpoledne. Komunitní setkání zaměřené na  upcyklaci a SWAP bychom rádi zařadili mezi pravidelné školní akce, které pro žáky, rodiče i veřejnost pořádáme.