Na jaře 2023 se žáci naší školy zúčastnili pamětnického projektu Příběhy našich sousedů organizovaného společností Post Bellum. Čtyři pracovní týmy žákyň a žáků 9. ročníku zpracovávaly příběhy čtyř pamětníků, kteří svůj život, nebo jeho významnou část, spojili se Žižkovem, či městskou částí Praha 3.

Ve spolupráci s odborníky z Českého rozhlasu žáci přetvořili již předtočené rozhovory do podoby rozhlasových reportáží.

Ve středu 3. 5. 2023 proběhla slavnostní závěrečná prezentace v Kulturním centru Vozovna, které se zúčastnili všechny žákovské týmy z Prahy 3 a jejich učitelé, samotní pamětníci, odborná porota, zástupci vedení vedení městské části a další hosté.

Tento projekt má v Praze 3 tradici již od roku 2012 a naše škola se ho účastní pravidelně.

Všem zapojeným žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a společnosti Post Bellum za zajímavou příležitost, kterou pro žáky tímto dlouhodobým projektem vytvořila.

Jiří Šrail, Miloš Dlouhý

Rozhlasové reportáže našich žákovských týmů a další informace najdete zde:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-3/praha-3-2022-2023/