V počátečních měsících školního roku 2023/2024 opět dostali žáci naší školy příležitost v rámci školního participativního rozpočtu navrhnout vylepšení školního prostředí. Participační rozpočet probíhá pod záštitou Městské části Praha 3, která škole poskytla finanční prostředky. Níže jsou uvedeny čtyři návrhy, které se v třídních hlasováních objevily nejčastěji, a byly tedy zařazeny do celoškolního hlasování, které proběhlo začátkem listopadu. Zvítězil návrh č. 2 PRVKY POSEZENÍ NA CHODBÁCH, který bude realizován. Všem třídám, které přišly se svými nápady, moc děkujeme, vítězům gratulujeme!

1. Společenské hry na chodby

ÚDAJE O NAVRHOVATELI / ÍCH

Navrhovatelé:

Třídy: 2.A, 3. B

ÚDAJE O PROJEKTU

Stanovisko školy
Relaxace a odreagování o přestávkách, navazování nových vztahů, smysluplné trávení volného času

Proč žáci a škola potřebují tvůj nápad?
Aby se zabavili o přestávkách s kamarády a odpočinuli si

Jak tvůj nápad školu zlepšuje?
Lepší atmosféra, prostředí a noví kamarádi

Komu všemu tvůj nápad pomůže?
všem

Kdo může pomoci projekt uskutečnit a kdy? (napiš, pokud víš)
vedení školy, učitelé, parlament, i žáci sami

 

2. Prvky pro posezení na chodbách – VÍTĚZNÝ NÁVRH

ÚDAJE O NAVRHOVATELI / ÍCH

Navrhovatelé:

Třídy: 8. A, 3. A, 6. C, 3. B, 9. A

ÚDAJE O PROJEKTU

Stanovisko školy
Relaxační zóny podporující přátelskou atmosféru

Proč žáci a škola potřebují tvůj nápad?
aby si na na chodbách mohli odpočinout, bavit se s kamarády z jiných tříd, číst, počkat před učebnami na učitele

Jak tvůj nápad školu zlepšuje?
Lepší atmosféra, prostředí a noví kamarádi

Komu všemu tvůj nápad pomůže?
všem

Kdo může pomoci projekt uskutečnit a kdy? (napiš, pokud víš)
vedení školy, učitelé, parlament, i žáci sami

3. Vybavení společných prostor školy výukovými materiály včetně prezentační techniky

ÚDAJE O NAVRHOVATELI / ÍCH

Navrhovatelé:

Třídy: 2. A, V. B

ÚDAJE O PROJEKTU

Stanovisko školy
Účelné využití dosud nevyužívaných společných prostor školy

Proč žáci a škola potřebují tvůj nápad?
aby se zabavili i mimo učebny, aby si mohli procvičit učivo jinak, aby se naučili nové věci

Jak tvůj nápad školu zlepšuje?
Lepší atmosféra, prostředí a noví kamarádi

Komu všemu tvůj nápad pomůže?
všem

Kdo může pomoci projekt uskutečnit a kdy? (napiš, pokud víš)
vedení školy, učitelé, parlament, i žáci sami

 

4. Stojany na koloběžky

ÚDAJE O NAVRHOVATELI / ÍCH

Navrhovatelé:

Třídy: 8. A, 4. C, 7. C, 8. C

ÚDAJE O PROJEKTU

Stanovisko školy
Podpora pohybu a zdravého způsobu docházení do školy

Proč žáci a škola potřebují tvůj nápad?
Potřebujeme mít možnost nechávat na nějakém bezpečném místě stát koloběžky, na kterých přijedeme do školy. Je to lepší, než když nás do školy přivezou rodiče autem.

Jak tvůj nápad školu zlepšuje?
Pokud budeme mít možnost kde nechat stát koloběžky, budeme zdravější, protože budeme víc sportovat. Budeme mít jistotu, že se s koloběžkou nic nestane, budeme víc v pohodě.

Komu všemu tvůj nápad pomůže?
Pomůže všem žákům, kteří tuto službu budou chtít využít, pokud to kapacita dovolí

Kdo může pomoci projekt uskutečnit a kdy? (napiš, pokud víš)

vedení školy, pan školník

Vážení rodiče, milé děti!
každý z nás se těší na nejkrásnější svátek v roce „Vánoce“. Blíží se adventní čas a bylo by pěkné se pozastavit, zamyslet se a něco málo udělat třeba i pro zvířátka. Plánujeme opět dobrovolnou sbírku pro pejsky a kočičky z útulku „VOŘÍŠKOV“. Akce je zcela dobrovolná, ale pokud přinesete věci potřebné pro opuštěná zvířátka, budeme velmi rádii!!!
Co sbíráme / co můžete přinést:
Staré deky, prostěradla, pelíšky, hračky pro pejsky a kočičky, obojky, vodítka, misky
• Granule (nejlépe zn. Brit-zvířátka jsou na ně zvyklá), kapsičky, konzervy, různé pamlsky, piškoty…

Výběr věcí pro útulek proběhne v každém oddělení ŠD v době od
13. listopadu do 6. prosince 2023

(dary můžete taktéž předat ve vrátnici školy)
Po ukončení bude sbírka odvezena a předána útulku. Vše bude zdokumentováno a vloženo na web školy.
Všem rodičům a dětem předem děkujeme!!!

 

Na jaře 2023 se žáci naší školy zúčastnili pamětnického projektu Příběhy našich sousedů organizovaného společností Post Bellum. Čtyři pracovní týmy žákyň a žáků 9. ročníku zpracovávaly příběhy čtyř pamětníků, kteří svůj život, nebo jeho významnou část, spojili se Žižkovem, či městskou částí Praha 3.

Ve spolupráci s odborníky z Českého rozhlasu žáci přetvořili již předtočené rozhovory do podoby rozhlasových reportáží.

Ve středu 3. 5. 2023 proběhla slavnostní závěrečná prezentace v Kulturním centru Vozovna, které se zúčastnili všechny žákovské týmy z Prahy 3 a jejich učitelé, samotní pamětníci, odborná porota, zástupci vedení vedení městské části a další hosté.

Tento projekt má v Praze 3 tradici již od roku 2012 a naše škola se ho účastní pravidelně.

Všem zapojeným žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a společnosti Post Bellum za zajímavou příležitost, kterou pro žáky tímto dlouhodobým projektem vytvořila.

Jiří Šrail, Miloš Dlouhý

Rozhlasové reportáže našich žákovských týmů a další informace najdete zde:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-3/praha-3-2022-2023/

 

V pondělí 22. května se třída 6.B zúčastnila divadelní dílny s názvem Národní hoří. Pod vedením lektora jsme prošli všemi fázemi, které předcházely definitivnímu otevření Národního divadla.

Začali jsme historickým kontextem, pokračovali jsme výběrem peněz, volbou základního kamene (na ten jsme si i poklepali kladívkem), řešili jsme výzdobu a nakonec posílali morseovkou zprávu o požáru.

V závěru programu měly děti možnost užít si krásný výhled ze střechy a pořídit si pro sebe několik fotografií. Nejdůležitější ale je, že se hravou formou dozvěděly spoustu zajímavých informací o této důležité kulturní stavbě.

ŠD pod vedením vychovatelky Ivany Lehovcové i letos navštěvuje Dům seniorů v Roháčově ulici v rámci celoročního projektu Mezigeneračního setkávání.
10. ledna a 6. února se děti čile zapojily do vědomostní soutěže „Riskuj“, soutěže, která je oblíbená jak mezi dětmi, tak mezi seniory. Cílem je získat za správné odpovědi co nejvíce bodů a vyhrát sladkou odměnu. Tím, že jsou skupinky smíchány, snaží se všichni, mladí i staří.
30. ledna proběhla netradiční zábava pod názvem „Párty v bílém“. Sál se zaplnil bílými postavami, velkými i malými, sedícími, tančícími, soutěžícími i smějícími se. Párty velel obrovský sněhulák v podání Ondřeje Syrového, který zval k tanci všechny přítomné. Nechybělo bohaté občerstvení a tombola.
21. února se odehrála další velkolepá show. Masopustního průvodu a veselé zábavy se zúčastnilo nepřeberné množství masek a maškar. Všichni se nesmírně radovali, tančili, zpívali a hodovali. Nechyběla bohatá tombola.
Všechny akce byly skvěle organizované panem Syrovým. Tento projekt je dobrým příkladem a přínosem jak pro děti, tak seniory. Domníváme se, že fotky mluví za vše……

 

 

I naši třídu navštívil minulý týden Mikuláš se svými nebeskými i pekelnými společníky. Největší hříšníky celá akce vyděsila už s předstihem a raději zůstali doma. Možná i z toho důvodu zůstává počet žáků ve třídě stejný 🙂 Na umělecký projev třídy se můžete podívat na videu v závěru prezentace.