Výtvarné tvoření probíhá od října do června každé úterý od 14.00 do 15.30 hodin. Kroužek navštěvuji žáci ze všech oddělení školní družiny. Účastníci jsou rozděleny do dvou skupin podle věku. První skupinu tvoří žáci 1. ročníku, druhou skupinu tvoří žáci 2. a 3. ročníku.  Cílem kroužku je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. Zároveň se v již osvojených postupech průběžně zdokonalují. Naše výtvory zdobí galérie Lupa i prostory školní družiny. Zapojujeme se do nejrůznějších činností a výtvarných soutěží, například Mezinárodní výtvarní soutěž Lidice.

V koláži vidíte ukázky naší činnosti.

 

Vážení rodiče, milé děti,

již několikátým rokem se naše školní družina účastní předvánoční charitativní
akce “Voříškov“, materiální sbírky pro útulek kočiček a pejsků.

Pomoc může mít různou podobu i tvář, důležitý je výsledek, kterým je v tomto případě
péče o opuštěné kočičky a pejsky.
Ti z vás, kteří nemají jinou možnost, ale přesto by chtěli zvířátkům z útulku pomoci,
mají jedinečnou příležitost nám věnovat cokoliv. Nejvhodnější jsou:

• pelíšky, podložky (staré deky, prostěradla, látky, kabáty, svetry).
• hračky pro pejsky a kočičky (jakékoliv, nevhodné jsou hadrové a plyšové)
• obojky, vodítka, misky na vodu a žrádlo
• granule (nejlépe zn. Brit – zvířátka jsou na něj po léta zvyklá),
• kapsičky, konzervy, různé pamlsky, piškoty apod.

Výběr věcí pro útulek proběhne ve škole (ŠD) od 2. do 18. 12. 2020, pak bude odvezen a předán útulku.
Vše bude zdokumentováno a vloženo na web školy.

Všem rodičům a dětem předem děkujeme !

děti

ŠD – zájmová aktivita – pro školní rok 2020/2021

 

ŠD nabízí zdarma dětem v rámci své činnosti zájmovou aktivitu, která je v letošním školním roce silně ovlivněna hygienickými opatřeními, které současně naruší chod a organizaci ŠD.

Vzhledem k povinnosti dodržet doporučení v souvislosti s nemocí COVID-19, nelze spojovat jednotlivá oddělení provozu ŠD, z těchto důvodů lze většinu zájmové aktivity nabídnout pouze jednomu oddělení ŠD.

 

Knihovna a mediální centrum – bude fungovat beze změny

Schůtová Michaela

Pondělí – pátek: 12:50 – 14:00, 15:30 – 16:15 hodin

Školní knihovna je pro žáky z I. a II. Stupně. Školní knihovna je vybavena spoustou knih vhodných k samostudiu, četbě i k zpracování referátů do výuky, např. encyklopedie, anglicky psaná literatura, beletrie a v neposlední řadě časopisy. Také je možno využít internet na pěti počítačích k výše uvedeným aktivitám – studium, příprava na výuku, zhotovení referátů a vypracování domácích úkolů. Knihovna dále zajišťuje celou řadu programů, na které mají žáci volný vstup, při dodržení všech hygienických opatření ( desinfekce rukou, ústenka).

K a M centrum nabízí účast na celé řadě dalších zájmových aktivit – exkurze jednotlivých oddělení ŠD na společné čtení, prohlížení titulů, besedy a diskuse o knihách a další.
Bližší informace na webu školy – O škole – Knihovna

 

Čtenářský kroužek – bude fungovat beze změny

Barkai Gabriela

Pondělí – od 14:00 – 15:30

Vhodné pro žáky  3. – 5. tříd

Četba dobré literatury je jemnou, avšak silnou „masáží“ mozku.

Při četbě se dětem rozšíří slovní zásoba, zlepší se pravopis a vyjadřovací schopnosti, bude se dětem

lépe učit i v jiných předmětech – pochopí lépe text.

Pokud máš kladný vztah ke čtení a knihám, máš zájem o společné sdílení čtenářských zážitků a zájem o rozvíjení se vlastního čtení, tato aktivita je to pravé pro tebe.

Náplní bude:

– vést žáky k pozitivnímu vztahu ke knize (kniha je můj kamarád)

– motivace žáků ke čtení

– společné povídání o knihách

– možnost vlastního výběru knih různého zaměření moje oblíbená kniha, knihy z

čtenářského deníku, časopisy, komiksy, encyklopedie, atlasy…

– rozvoj tichého i hlasitého čtení – vyjádření kresbou, pantomima, poslech audioknihy

– možnost napsání vlastní povídky – návštěva místní knihovny

 

Již druhým rokem se naše škola se zapojila do projektu „SPORTUJ VE ŠKOLE“, který díky Asociaci školních sportovních klubů ČR rozhýbává děti ve školních družinách po celé ČR.

 

Hry s míčembudou fungovat pouze pro oddělení lektorky Vilmy Abrahámové
Čtvrtek: 12:45 – 13:30– tělocvična školy

Míčové sporty patří mezi nejoblíbenější sporty. Rozpohybujme proto také naše děti skvělými a atraktivními míčovými hrami, jakými jsou například vybíjená, házená, miniházená, kopaná. Děti se naučí základům těchto úžasných míčových her, ale také píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu a spolupracovat. Děti by se měly naučit vše o práci s míčem: driblování, házení a chytání, ale hlavně umět s míčem správně běhat a ovládat ho.

Do lekcí míčových her zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost

reakce.

 

Míčové sporty v ŠD – budou fungovat pouze pro oddělení lektorky Hany Šípové

 

Pátek: 13:00 – 14:30 hodin – tělocvična školy

Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit na nové a zajímavé hry, ale i klasické oblíbené hry. Děti se pomocí her mohou učit vzájemnou úctu, rozvíjet své schopnosti, dovednosti a nacvičovat řešení soutěžních situací. A to vše nenásilnou formou, která odpovídá jejich věku.

Cílem je naučit děti nejen základům sportovní přípravy, ale i píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát sport jako zábavu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Děti by se měly naučit správně běhat, držet tělo při běhu, skákat, házet a chytat míč. Mladší školní věk je vhodný pro nácvik a rozvoj koordinačních schopností.

Hodina probíhá formou: ukázat, vysvětlit a naučit, zařazena budou motorická cvičení a kompenzační cvičení na celkový rozvoj.

Děti se naučí základy kolektivních her: fotbal, basketbal, házená, vybíjená, volejbal, florbal.

 

Deskové hry –  budou fungovat pouze pro oddělení Mgr. Saturkové Anny

Středa : 15:00 – 16:30 – VV ateliér

Hry mají pro děti v každém věku jiný význam. Pro mladší žáky jsou hlavně zábavnou cestou, jak se naučit dodržovat pravidla, vyrovnávat se s prohrou nebo myslet kreativně, rozvíjí schopnosti soustředění, sebeovládání nebo umění řešit problémy, Deskové hry mají řadu dalších benefitů – děti si při nich osvojují plánování a učí se přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí, rozvíjí kreativitu, logické myšlení, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, ale také učí vzájemné komunikaci a respektu. Není to jen koníček a zábavu, je to škola hrou. Děti se naučí hry logické, stolní, karetní, strategické a další.

 

Prevence sociálně-patologických jevů – činnost bude probíhat vždy pro jedeno oddělení ŠD. Postupně se vystřídají všechny první a druhé ročníky

 

Blanka Jeřábková

Čtvrtek 14:00 – 15.00 uč. 54

Preventivní program je zaměřen vždy na celé oddělení ŠD, 2x za měsíc proběhne workshop zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů a to zejména pro žáky z 1. a 2. oddělení ŠD. Dle aktuálních potřeb i pro žáky 3. – 4. oddělení ŠD.
Jedná se o populární a ucelený komplex výukových DVD od www.zachrany-kruh.cz , ve kterém si budeme povídat, hrát a luštit kvízy v preventivních tématech: Běžná rizika, Osobní bezpečí, Mimořádné události, Dopravní a ekologická výchova, Základy první pomoci, Prevence šikany a kyberšikany, informačních technologií (mobil a internet).
Výuka probíhá formou krásných animací na interaktivní tabuli. Žák se tak dozví mnoho zajímavého a praktického pro svůj život v současné společnosti. Naučí se rozpoznávat rizikové/nebezpečné a bezpečné situace, hledat konstruktivní řešení, zodpovědně se rozhodovat a poskytovat dle svých možností účinnou pomoc v krizových / složitých situacích. Pochopí, že je potřeba vždy klidně reagovat, nebýt lhostejný k druhému a nebát se přivolat pomoc. Letošní novinka: Velká interaktivní stolní společenská hra na téma Osobní bezpečí a pracovními listy pro žáky.

Přihláška k zájmovým aktivitám ŠD: ZDE

děti
1. Žáci, kteří chodí do školy, si vyklidí a odnesou všechny věci během tohoto a příštího týdne v době, kdy je rozvrhem (rozvrh je uveden níže) určena jejich přítomnost ve škole. Také odevzdají učebnice a klíčky a zámky od šaten (pokud mají).  Do školy nosí pouze učebnice a sešity, které potřebují k výuce podle pokynů učitelů.
2. Žáci jednotlivých ročníků, kteří nechodí do školy, v době, kdy jsou ve škole žáci jejich třídy (rozvrh je uveden níže), přijdou pro své věci ve třídách a skříňkách, přinesou učebnice a zámečky a klíče od šaten a odevzdají paním třídním učitelkám nebo učitelům.
ROZVRH V TÝDNU 22. 6. – 25. 6. 2020
pondělí 22. 6. 2020: VII. C, VIII. AB: 8:15 – 11:40
úterý 23. 6. 2020: VI. AC, IX. A: 8:15 – 11:40
středa 24. 6. 2020: VII. AB, VIII. C: 8:15 – 11:40
čtvrtek 25. 6. 2020: VI. B, IX. BC: 8:15 – 11:40

ORGANIZACE POSLEDNÍHO DNE ŠKOLY – ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 26. 6. 2020

Dne 26. 6. 2020 bude od 8:15 do 8:45 předáváno vysvědčení žákům 6. – 8. ročníku. V tomto čase budou všichni žáci ve svých kmenových třídách se svojí paní třídní učitelkou. Žáci, kteří se v současné době výuky ve škole neúčastnili a budou si chtít v pátek 26. 6. 2020 přijít vyzvednout vysvědčení:

  • předají čestné prohlášení o bezinfekčnosti paní učitelce nebo panu učiteli při vstupu do své kmenové třídy, budou mít na obličeji roušku; po skončení předávání vysvědčení v 8:45 hodin odcházejí sami domů. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti je možno si vyzvednout ve vrátnici školy, nebo je ke stažení –->ZDE<–

Žáci, kteří školu pravidelně navštěvují:

  • po předání vysvědčení v 8:45 také sami odcházejí domů

Žákům 9. ročníku bude vysvědčení slavnostně předáno v sále zastupitelstva na radnici MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí a to takto:

IX. A – sraz v 8:45 před radnicí, předávání vysvědčení 9:00 – 9:40, žáci společně odejdou z budovy a samostatně odcházejí domů

IX. B – sraz v 9:45 před radnicí, předávání vysvědčení 10:00 – 10:40, žáci společně odejdou z budovy a samostatně odcházejí domů

IX. C – sraz v 10:45 před radnicí, předávání vysvědčení 11:00 – 11:40, žáci společně odejdou z budovy a samostatně odcházejí domů

Účast zákonných zástupců je možná. Připomínáme všem, že ve vnitřních prostorách je nutné mít po celou dobu na obličeji roušku.

Vzhledem k přetrvávajícímu mimořádnému opatření je přítomnost žáků 9. ročníku možná jen v době předávání vysvědčení jeho třídě.

NEVYZVEDNUTÁ VYSVĚDČENÍ BUDOU K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI ŠKOLY VE DNECH 29. 6. – 3. 7. 2020 V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH (POTÉ PAK OD 24. 8. 2020)

Stále platí, že do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky virového onemocnění.

děti
Od příštího týdne zahájíme vyklízení tříd a odevzdávání učebnic žáků 1. st.
1. Žáci, kteří chodí do školy, si vyklidí a odnesou všechny věci v pondělí 15. 6. a v úterý 16. 6. Také odevzdají učebnice a klíčky a zámky od šaten (pokud mají).  Do školy nosí pouze učebnice a sešity, které potřebují k výuce podle pokynů učitelů.
2. Pro žáky jednotlivých ročníků, kteří nechodí do školy, níže uvádíme dny a časy, ve kterých si pro své věci do tříd a skříněk mohou přijít a také přinesou učebnice a zámečky a klíče od šaten a odevzdají paním třídním učitelkám nebo zastupujícím učitelkám.
Třída Den Datum Čas od Čas do
I. A středa 17.6.2020 10:00 13:00
I. B středa 17.6.2020 10:00 13:00
I. C středa 17.6.2020 10:00 13:00
II. A čtvrtek 18.6.2020 10:00 13:00
II. B čtvrtek 18.6.2020 10:00 13:00
II. C čtvrtek 18.6.2020 10:00 13:00
III. A pondělí 22.6.2020 10:00 13:00
III. B pondělí 22.6.2020 10:00 13:00
III. C pondělí 22.6.2020 10:00 13:00
IV. C pondělí 22.6.2020 10:00 13:00
IV. A úterý 23.6.2020 10:00 13:00
IV. B úterý 23.6.2020 10:00 13:00
V. A středa 17.6.2020 11:20 13:30
V. B středa 17.6.2020 11:20 13:30
V. C středa 17.6.2020 11:20 13:30
V. D středa 17.6.2020 11:20 13:30

ORGANIZACE POSLEDNÍHO DNE ŠKOLY – ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 26. 6. 2020

Dne 26. 6. 2020 bude od 8:00 do 9:00 předáváno vysvědčení žákům 1. stupně. V tomto čase budou všichni žáci ve svých kmenových třídách se svojí paní třídní učitelkou. Žáci, kteří se v současné době výuky ve škole neúčastnili:

  • předají čestné prohlášení o bezinfekčnosti paní učitelce při vstupu do třídy, budou mít na obličeji roušku; po skončení předávání vysvědčení v 9:00 hodin je paní učitelky odvedou k vrátnici školy, kde si je vyzvednout zákonní zástupci (případně žáci předají paní třídní učitelce podepsané potvrzení od rodičů, že mohou jít sami domů). Čestné prohlášení o bezinfekčnosti je možno si vyzvednout ve vrátnici školy, nebo je ke stažení –->ZDE<–

Žáci, kteří školu pravidelně navštěvují:

  • po předání vysvědčení v 9:00 hodin zůstávají ve svých třídách nebo přecházejí do tříd podle současně platného rozdělení do skupin; ve stejném režimu jdou také na oběd, odpolední blok končí opět v 16:00 hodin

Žáci 5. ročníku

  • po předání vysvědčení VŠICHNI žáci 5. ročníku odcházejí v 9:00 hodin sami domů

OBĚDY V TENTO DEN JSOU VYDÁVÁNY JEDNOTLIVÝM SKUPINÁM PODLE PŮVODNÍHO ROZPISU.

NEVYZVEDNUTÁ VYSVĚDČENÍ BUDOU K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI ŠKOLY VE DNECH 29. 6. – 3. 7. 2020 V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH (POTÉ PAK OD 24. 8. 2020)

 

Stále platí, že do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky virového onemocnění.

vykřičník

Od 8. 6. 2020 mohou žáci 2. stupně do školy docházet ke konzultacím a třídnickým hodinám. Rozvrh hodin na týden 15. 6. – 19. 6. 2020 je uveden níže, zatím počítáme s přítomností každé třídy rozdělené do dvou skupin 1 x týdně v době 8:15 – 11:40. Oběd není z kapacitních důvodů možno poskytovat. Tyto konzultace ve škole budou doplněny i zasíláním práce na domácí výuku tak, jak tomu bylo dosud. Vzhledem ke změně organizačních podmínek nebude výuka online na 2. stupni od 8. 6. 2020 probíhat. Účast žáků 2. stupně je možná po odevzdání čestného prohlášení (viz níže) – čestné prohlášení je možno vyplněné zaslat nejpozději do 5. 6. 2020 na email třídním učitelům, případně ho přinese žák/žákyně první den do školy; formulář je také k dispozici ve vrátnici školy.

Žáci budou přicházet do školy nejdříve od 8:00, vybaveni učebními pomůckami podle rozvrhu, dvěma rouškami, igelitovým sáčkem na ukládání roušky a svačinou. Po vstupu do budovy jim budou desinfikovány ruce, žáci nepůjdou do šaten, ale sami rovnou do učeben podle rozpisu na rozvrhu hodin. V učebně se posadí každý do jedné lavice a vyčká pokynů učitele.

—–>ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, VYMEZENÍ OSOB S RIZIKOVÝMI FAKTORY<—–

pondělí 15. 6. 2020 1 2 3 4 učebna
VIII.B1 Čj M B D, Z 62
VIII.B2 M Čj D, Z B 61
VII.A1 M Čj D,Z Čj 94
VII.A2 Čj M Čj D,Z 98
VII.C1 B D, Z Čj M 66
VII.C2 D, Z B M Čj 72
úterý 16. 6. 2020 1 2 3 4 učebna
VI.A1 M D, Z B Čj 77
VI.A2 D, Z M Čj B 72
VI.C1 Čj D,Z M Vo 61
VI.C2 D, Z Čj Vo M 60
IX.A1 Čj M Z B 62
IX.A2 M Čj B Z 66
středa 17. 6. 2020 1 2 3 4 učebna
VIII.A1 M Čj Z D 72
VIII.A2 Čj M D Z 64
VIII.C1 M B Čj Fy 60
VIII.C2 B M Fy Čj 61
VII.B1 Z Čj M D 43
VII.B2 Čj Z D M 77
čtvrtek 18. 6. 2020 1 2 3 4 učebna
VI.B1 D,Z M, Fy Čj B 61
VI.B2 M, Fy D,Z B Čj 66
IX.B1 M Čj M Z 64
IX.B2 Čj M Z M 62
IX.C1 M Vo D Ch 98
IX.C2 Vo M Ch D 94
Pokud bude ve třídě méně než 15 žáků, realizuje se výuka vždy podle 1. skupiny!
sova

Zde naleznete rozpis online výuky na týden 15 – 29. 5. 2020. Žáci dostanou do žákovských účtů od jednotlivých vyučujících odkaz na online výuku.
Mimořádně zde naleznete i rozpis pro angličtinu na prvním stupni.

Třída Pondělí 25. 5. 2020 Úterý 26. 5. 2020 Středa 27. 5. 2020 Čtvrtek 28. 5. 2020 Pátek 29. 5. 2020
9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50
6.A M kŠj TY ČJ
6.B ČJ kŠj TY
6.C M kŠj TY ČJ
7.A M D, Z D, Z ČJ
7.B M B ČJ
7.C M ČJ
8.A M ČJ D
8.B D, Z M M ČJ
8.C
9.A Ch
9.B Ch
9.C Ch
Pondělí 25. 5. 2020 Úterý 26. 5. 2020 Středa 27. 5. 2020 Čtvrtek 28. 5. 2020 Pátek 29. 5. 2020
3.A AJ
3.B AJ
3.C AJ
4.A AJ
4.B
4.C AJ
5.A AJ
5.B AJ
5.C AJ
5.D
vykřičník

Od 25. 5. 2020 prosíme žáky 9. ročníku, aby z provozních důvodů vstupovali do budovy školy po 8:00, přípravné konzultace budou začínat v 8:15 – děkujeme.

Od 11. 5. 2020 mohou žáci 9. ročníku do školy docházet ke konzultacím k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy –  rozpis těchto konzultací níže. Tyto konzultace budou doplněny i konzultacemi online tak, jak bylo plánováno již dříve, rozpis bude připraven. Chtěli bychom Vás tímto požádat, abyste  svým třídním učitelkám poskytli informaci, zda-li budou děti do školy na konzultace docházet, účast žáků je nepovinná. Účast žáka 9. ročníku je možná po odevzdání čestného prohlášení (viz níže) – čestné prohlášení je možno vyplněné zaslat na kopecky@lupacovka.cz, případně přinese žák/žákyně první den do školy; formulář je také k dispozici ve vrátnici školy.

Každý žák přijde do školy vybaven učebními pomůckami na český jazyk a matematiku, dvěma rouškami, igelitovým sáčkem na ukládání roušky a svačinou. Školní jídelna bude v provozu od 25. 5. 2020, pokud žák 9. ročníku bude docházet také na oběd ve dnech, kdy je přítomen ve škole, sdělí tuto informaci své třídní učitelce do 18. 5. 2020.  Budova bude otevřena od 7:40, žáci se neshromažďují před školou. Po vstupu do budovy jim budou desinfikovány ruce, žáci nepůjdou do šaten, ale sami rovnou do učeben, kde jim začíná první předmět. V učebně se posadí každý do jedné lavice a vyčká pokynů učitele.

Rozpis konzultací IX. ABC
Prezenční výuka 9. ročníku od 11. 5. 2020
Po, St 8 – 9:40 IX.A1 Čj  61 IX.A2 M  62 IX.C1 M  98 IX.C2 Čj  43
Po, St 10 – 11:40 IX.A1 M  62 IX.A2 Čj  61 IX.C1 Čj  43 IX.C2 M  98
Út, Čt 8 – 9:40 IX.B1 M  64 IX.B2 Čj  43
Út, Čt 10 – 11:40 IX.B1 Čj  43 IX.B2 M  64

—–>ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, VYMEZENÍ OSOB S RIZIKOVÝMI FAKTORY<—–