I naši třídu navštívil minulý týden Mikuláš se svými nebeskými i pekelnými společníky. Největší hříšníky celá akce vyděsila už s předstihem a raději zůstali doma. Možná i z toho důvodu zůstává počet žáků ve třídě stejný 🙂 Na umělecký projev třídy se můžete podívat na videu v závěru prezentace.

  30. listopadu 2022 žáci z tříd 3.A, B, C a 4. A, C měli možnost Čokoládovnu Rodas v Šestajovicích. Pro 42 žáků a 2 paní vychovatelky zorganizovala zájezd CA Hvězdička.
Hned po příjezdu se žáci seznámili hospodářskými zvířaty a domácími mazlíčky. Hlavní atrakcí byla čínská selátka, která žáky naprosto uchvátila. Dále se zde volně pohybovaly zakrslé slepičky či kachna indický běžec. Těšili jsme se z telátek, poníků, koz, oveček, králíků, morčat, hus, papoušků, sov.
Poté jsme zavítali do dílničky, kde se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí o výrobě a složení čokolády. Každý žák dostal dva plastové talířky. Na ně si přelil z kelímků temperovanou belgickou mléčnou čokoládu. Dle vlastní fantazie pak ozdobili oříšky, perníkovými srdíčky, kokosem a malými sladkostmi. Po dokončení svých výtvorů měli žáci možnost nakoupit pár drobností a dárečků z obchůdku se svíčkami, kosmetikou a čokoládou.

Projekt OPEN 58

 

Ve čtvrtek 29.9. se třída 9.B s doprovodem zúčastnila výjezdu v rámci projektu OPEN 58, ve kterém je naše škola zapojena. Jednalo se o dopolední program v Otevřeném Mlýně v Kačici u Kladna.

Žáci si vyzkoušeli proces plánování společného prostoru a zjistili, jaké podklady jsou potřeba pro kvalifikované rozhodnutí. Také si uvědomili, proč je důležité do rozhodování o veřejném prostoru zapojit co nejvíce účastníků.

Šlo o modelovou ukázku procesu, který žáci mohou přenést do školy, kde následně mohou iniciovat debatu a proces změny společného prostoru a změnu společně naplánovat. V rámci demokratizace školy bude potřeba do procesu zapojit co nejvíce cílových skupin tak, aby výsledný plán na změnu prostoru vyhovoval všem zúčastněným a šlo skutečně o společný výsledek.

Z aktivit žáci vytvoří videomedailonek, který bude následně představen na osvětovém setkání.

Výtvarné tvoření probíhá od října do června každé úterý od 14.00 do 15.30 hodin. Kroužek navštěvuji žáci ze všech oddělení školní družiny. Účastníci jsou rozdělení do dvou skupin podle věku. První skupinu tvoří žáci 1. ročníku, druhou skupinu tvoří žáci 2. a 3. ročníku.  Cílem kroužku je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. Zároveň se v již osvojených postupech průběžně zdokonalují. Naše výtvory zdobí galérie Lupa i prostory školní družiny. Zapojujeme se do nejrůznějších činností a výtvarných soutěží, například Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice.

V koláži vidíte ukázky naší činnosti.

 

Vážení rodiče, milé děti,

již několikátým rokem se naše školní družina účastní předvánoční charitativní
akce „Voříškov“, materiální sbírky pro útulek kočiček a pejsků.

Pomoc může mít různou podobu i tvář, důležitý je výsledek, kterým je v tomto případě
péče o opuštěné kočičky a pejsky.
Ti z vás, kteří nemají jinou možnost, ale přesto by chtěli zvířátkům z útulku pomoci,
mají jedinečnou příležitost nám věnovat cokoliv. Nejvhodnější jsou:

• pelíšky, podložky (staré deky, prostěradla, látky, kabáty, svetry).
• hračky pro pejsky a kočičky (jakékoliv, nevhodné jsou hadrové a plyšové)
• obojky, vodítka, misky na vodu a žrádlo
• granule (nejlépe zn. Brit – zvířátka jsou na něj po léta zvyklá),
• kapsičky, konzervy, různé pamlsky, piškoty apod.

Výběr věcí pro útulek proběhne ve škole (ŠD) od 2. do 18. 12. 2020, pak bude odvezen a předán útulku.
Vše bude zdokumentováno a vloženo na web školy.

Všem rodičům a dětem předem děkujeme !

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
od 25. 5. 2020 mohou žáci prvního stupně nastoupit do škol.
Vzdělávací proces bude probíhat denně od 8:00 – 16:00 hodin.
• žáka nelze zařadit do školní skupiny po 25. 5. 2020
• v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny zákonný zástupce informuje školu o důvodech nepřítomnosti
• od 25. 5. 2020 je možnost školního stravování (za přísných hygienických podmínek )
• aktivity v dopolední části – vzdělávání žáků
• aktivity v odpolední části – zájmové vzdělávání žáků
• tělesná výchova ani aktivity mimo budovu školy nejsou povoleny
• žáci musí být v jedné místnosti ( třídě ), nemohou využívat společné prostory ŠD – místnost pro ranní družinu, tělocvičnu, relaxační místnost, hernu, knihovnu, vv ateliér
Ke dni 10. 3. 2020 je ukončena činnost ŠD. Ve školním roce 2019/2020 je povinná úhrada za období září – březen.
V době přerušení provozu ŠD (v měsíci dubnu až srpnu) se úplata neprovádí !!!
Prosím, ukončete platby, kdo neuhradil, uhraďte nedoplatky.
Vyúčtování bude provedeno v měsíci červnu až červenci.

Vzhledem k zahájení nového školního roku 2020/2021 a množícím se dotazům k přijímání žáků do školní družiny, podáváme upřesňující informace.
V školním roce 2020/2021 bude mít školní družina 10 oddělení.
Maximální kapacita je 300 žáků.
Chci Vás ujistit, že přijmeme do ŠD všechny žáky prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd.
Pokud nežádáte umístit Vaše dítě do ŠD, napište mi info na klonova@lupacovka.cz .
Žáky pátých tříd můžeme přijmout do ŠD až v průběhu druhého týdne září 2020, a to jen ve velmi omezeném počtu, do maximální kapacity ŠD.
Zápisní list pro školní rok 2020/2021 můžete vyplnit ( pouze první stranu ) a poslat na klonova@lupacovka.cz, nebo nechat na vrátnici školy do 26. 6. 2020.
Přihláška je závazná na celé období – jednoho školního roku.
Žáky prvních tříd můžete přihlásit na třídní schůzce, konané 1. 9. 2020 od 17:00 hodin v kmenové třídě za přítomnosti třídní učitelky a vychovatelky skupiny.

děti

Školní vzdělávací program (ŠVP) Lupáčovka

Průvodce školním rokem 2022/2023

Školní poradenské pracoviště – kontakty a termíny konzultací 2022/2023

Školní a klasifikační řád platný od 19. 10. 2020, včetně pravidel pro používání mobilních zařízení a distančního vzdělávání

Školní preventivní program 2022/2023

Dodatek školního řádu – pedikulóza a dokument k využití –>VŠI<–

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Kodex učitele a pravidla pro informace

Výběrová kritéria pro zařazení žáků do poznávacích zájezdů

Pravidla pro zařazování do jazykových skupin

Inspekční zpráva 2019

Inspekční zpráva 2013

Používání elektronických přístrojů na výjezdech školy 

Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022

Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017