Naše školní jídelna je zapojena do projektu “Zdravá školní jídelna”

Průvodce školním rokem 2019/2020

Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019

Školní a klasifikační řád platný od 1. 9. 2018, včetně pravidel pro používání mobilních zařízení

Školní preventivní program pro školní rok 2019/2020

Dodatekskolnihoradu_pedikuloza

Informace pro rodiče o ochraně osobních údajů GDPR 2019

Kodex učitele a pravidla pro informace

Výběrová kritéria pro zařazení žáků do poznávacích zájezdů

Pravidla pro zařazování do jazykových skupin

Inspekční zpráva 2013

Používání elektronických přístrojů na výjezdech školy 

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017