Zde naleznete rozpis online výuky na týden 15 – 29. 5. 2020. Žáci dostanou do žákovských účtů od jednotlivých vyučujících odkaz na online výuku.
Mimořádně zde naleznete i rozpis pro angličtinu na prvním stupni.

 

Pondělí 25. 5. 2020 Úterý 26. 5. 2020 Středa 27. 5. 2020 Čtvrtek 28. 5. 2020 Pátek 29. 5. 2020
9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50
6.A M kŠj TY ČJ
6.B ČJ kŠj TY
6.C M kŠj TY ČJ
7.A M D, Z D, Z ČJ
7.B M B ČJ
7.C M ČJ
8.A M ČJ D
8.B D, Z M M ČJ
8.C
9.A Ch
9.B Ch
9.C Ch
Pondělí 25. 5. 2020 Úterý 26. 5. 2020 Středa 27. 5. 2020 Čtvrtek 28. 5. 2020 Pátek 29. 5. 2020
3.A AJ
3.B AJ
3.C AJ
4.A AJ
4.B
4.C AJ
5.A AJ
5.B AJ
5.C AJ
5.D

Zde naleznete rozpis online výuky na týden 18 – 22. 5. 2020. Žáci dostanou do žákovských účtů od jednotlivých vyučujících odkaz na online výuku.

Pondělí 18. 5. 2020 Úterý 19. 5. 2020 Středa 20. 5. 2020 Čtvrtek 21. 5. 2020 Pátek 22. 5. 2020
9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50
6.A AJ 2J M ČJ
6.B AJ ČJ 2J BI
6.C AJ 2J BI M
7.A AJ ČJ 2J BI
7.B AJ Z, D 2J M FY
7.C AJ 2J ČJ M
8.A M Z,VO AJ 2J
8.B M AJ 2J ČJ
8.C M AJ 2J
9.A 2J AJ
9.B 2J AJ
9.C 2J AJ

Zde naleznete rozpis online výuky na týden 11 – 11. 5. 2020. Žáci dostanou do žákovských účtů od jednotlivých vyučujících odkaz na online výuku.

Pondělí 11. 5. 2020 Úterý 12. 5. 2020 Středa 13. 5. 2020 Čtvrtek 14. 5. 2020 Pátek 15. 5. 2020
9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50
6.A M BI ČJ NJ (Landa)
6.B ČJ M,FY D,Z NJ (Landa)
6.C ČJ M D,Z NJ (Landa)
7.A D,Z M FY
7.B M Z ČJ,D
7.C ČJ FY M
8.A M NJ (Landa) ČJ FY
8.B NJ (Landa) ČJ FY BI
8.C M NJ (Landa) D,Z FY ČJ
9.A M
9.B M
9.C M

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
od 25. 5. 2020 mohou žáci prvního stupně nastoupit do škol.
Vzdělávací proces bude probíhat denně od 8:00 – 16:00 hodin.
• žáka nelze zařadit do školní skupiny po 25. 5. 2020
• v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny zákonný zástupce informuje školu o důvodech nepřítomnosti
• od 25. 5. 2020 je možnost školního stravování (za přísných hygienických podmínek )
• aktivity v dopolední části – vzdělávání žáků
• aktivity v odpolední části – zájmové vzdělávání žáků
• tělesná výchova ani aktivity mimo budovu školy nejsou povoleny
• žáci musí být v jedné místnosti ( třídě ), nemohou využívat společné prostory ŠD – místnost pro ranní družinu, tělocvičnu, relaxační místnost, hernu, knihovnu, vv ateliér
Ke dni 10. 3. 2020 je ukončena činnost ŠD. Ve školním roce 2019/2020 je povinná úhrada za období září – březen.
V době přerušení provozu ŠD (v měsíci dubnu až srpnu) se úplata neprovádí !!!
Prosím, ukončete platby, kdo neuhradil, uhraďte nedoplatky.
Vyúčtování bude provedeno v měsíci červnu až červenci.

Vzhledem k zahájení nového školního roku 2020/2021 a množícím se dotazům k přijímání žáků do školní družiny, podáváme upřesňující informace.
V školním roce 2020/2021 bude mít školní družina 10 oddělení.
Maximální kapacita je 300 žáků.
Chci Vás ujistit, že přijmeme do ŠD všechny žáky prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd.
Pokud nežádáte umístit Vaše dítě do ŠD, napište mi info na klonova@lupacovka.cz .
Žáky pátých tříd můžeme přijmout do ŠD až v průběhu druhého týdne září 2020, a to jen ve velmi omezeném počtu, do maximální kapacity ŠD.
Zápisní list pro školní rok 2020/2021 můžete vyplnit ( pouze první stranu ) a poslat na klonova@lupacovka.cz, nebo nechat na vrátnici školy do 26. 6. 2020.
Přihláška je závazná na celé období – jednoho školního roku.
Žáky prvních tříd můžete přihlásit na třídní schůzce, konané 1. 9. 2020 od 17:00 hodin v kmenové třídě za přítomnosti třídní učitelky a vychovatelky skupiny.

 

Vážení rodiče našich strávníků,
v souvislosti s uzavřením škol a s tím souvisejícím přerušením provozu školní jídelny se budou v květnu mimořádně vracet přeplatky za stravné žákům 2. stupně, jelikož se již do konce tohoto školního roku s největší pravděpodobností nebudou stravovat v naší školní jídelně.

Žákům 1. stupně budou přeplatky vráceny dle provozního řádu šj v září 2020.

Žádám tímto zákonné zástupce žáků 9. tříd, aby si co nejdříve zrušili trvalé příkazy na stravné.

 

Děkuji za pochopení,     Holá.

V tomto týdnu probíhá online výuka jazyků dle rozpisu. Žáci dostali do svých žákovských účtů (a rodiče do rodičovských účtů) odkaz na přihlášení. Tato tabulka slouží pouze pro orientaci.

6. 4.  Po 9-9:50 VI. A,B,C  Aj
6. 4.  Po 10-10:50 VII. A,B,C  Nj,Fj,Šj
6.4.  Po 11-11:50 IX.A,B,C  Aj
7. 4. Út 9-9:50 VIII. A,B,C  Aj
7. 4. Út 10-10:50 VI. A,B,C  Nj,Fj,Šj
8. 4.  St 9-9:50 VIII. A,B,C  Nj,Fj,Šj
8.4. St 10-10:50 VII. A,B,C  Aj
8.4. St 11-11:50 IX. A,B,C  Nj,Fj,Šj

Průvodce školním rokem 2019/2020

Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019

Školní a klasifikační řád platný od 1. 9. 2018, včetně pravidel pro používání mobilních zařízení

Školní preventivní program pro školní rok 2019/2020

Dodatekskolnihoradu_pedikuloza

Informace pro rodiče o ochraně osobních údajů GDPR 2019

Kodex učitele a pravidla pro informace

Výběrová kritéria pro zařazení žáků do poznávacích zájezdů

Pravidla pro zařazování do jazykových skupin

Inspekční zpráva 2019

Inspekční zpráva 2013

Používání elektronických přístrojů na výjezdech školy 

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017